ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Ο Αιγεύς επιθυμεί να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει διατριβές που έχουν άμεση σχέση με την Προϊστορία του Αιγαίου και της Κύπρου, καθώς και με την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. Σε αυτές περιλαμβάνονται όχι μόνο αδημοσίευτες και συνεπώς άγνωστες διατριβές, αλλά και διατριβές, που έχουν ήδη δημοσιευθεί, με στόχο τη συγκρότηση ενός όσο κατά το δυνατόν πληρέστερου αρχείου.

Για να παρουσιάσετε τη διατριβή σας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την σχετική αίτηση και να τη στείλετε στον Αιγέα με e-mail μαζί με το εξώφυλλο της διατριβής το οποίο μπορεί να είναι σε μορφή WORD ή JPG (ανάλυση τουλάχιστον 150 dpi).

Αίτηση για την ενότητα ‘Διατριβές’ (.doc: 201kb)