ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2023

Τύμβοι της 3ης χιλιετίας στη βόρεια Κέρκυρα

Στο Δ. Κονιδάρης (επιμ.), 2017. Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Κέρκυρα, 30 Απριλίου – 4 Μαΐου 2014. IV. Φιλοσοφία, Αρχαιολογία, Αρχαιογνωσία, Αρχιτεκτονική, Θέατρο, Κερκυραϊκά Χρονικά, Β, τόμος ΙΑ΄, Κέρκυρα: 201-214.

Οι δύο τύμβοι που ανεγέρθησαν διαδοχικά στον ίδιο χώρο σε διαφορετικές χρονικές στιγμές περιέκλειαν ταφές σε κιβωτιόσχημο τάφο και εγχυτρισμό σε πίθο και έδωσαν δείγματα κεραμεικής χαρακτηριστικής του Ιόνιου-Αδριατικού χώρου.

Πρακτικές κοινωνικής συνοχής στη Νεότερη Νεολιθική του Ιονίου: αναγνώσεις του αρχαιολογικού υλικού από το Σπήλαιο Δράκαινα στο φαράγγι του Πόρου Κεφαλονιάς

Στο Δ. Κονιδάρης (επιμ.), 2017. Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Κέρκυρα, 30 Απριλίου – 4 Μαΐου 2014. IV. Φιλοσοφία, Αρχαιολογία, Αρχαιογνωσία, Αρχιτεκτονική, Θέατρο, Κερκυραϊκά Χρονικά, περίοδος Β, τόμος ΙΑ΄, Κέρκυρα: 185-199.

Διαβάστε το άρθρο

Τα ευρήματα από τις προϊστορικές επιχώσεις του Σπηλαίου Δράκαινα προσφέρουν πληροφορίες για την τέλεση κοινωνικών συναθροίσεων σε αυτό καθώς και στοιχεία για την οργάνωση της τοπικής νεολιθικής κοινωνίας. Τα παραπάνω συνάγονται από ιδιαιτερότητες διαφόρων κατηγοριών ευρημάτων, όπως η σπάνια πρακτική της κατασκευής ασβεστοδαπέδων, αλλά και η ίδια η κομβική θέση του σπηλαίου.

Physico-chemical study of pigments from the prehistoric settlement of Ialysos, Rhodes

Στο E. Photos-Jones, Y. Bassiakos, E. Filippaki, A. Hein, I. Karatasios, V. Kilikoglou & E. Kouloumpi (eds), 2016. Proceedings of the 6th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry (Bar International Series 2780), Oxford: 133-140.

Διαβάστε το άρθρο

This paper presents the results of physicochemical analysis (observation and microanalysis with SEM-EDX, XRD and FTIR spectroscopy) of selected samples, revealing the composition of the raw pigments material and their manufacturing technology. Significant information is gained on an important aspect of the technology and its evolution during this period, which until recently was regarded as one of the darkest periods of the prehistoric Aegean.

A comparative study of Cypriot bronzes dated to the Late Bronze and the Early Iron Age

Στο E. Photos-Jones, Y. Bassiakos, E. Filippaki, A. Hein, I. Karatasios, V. Kilikoglou & E. Kouloumpi (eds), 2016. Proceedings of the 6th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry (Bar International Series 2780), Oxford: 95-99.

The sites under study are the area of the modem city of Limassol (a number of Late Bronze Age tombs situated in several areas of the city), the Late Bronze Age settlement of Pyla Kokkinokremos and the Early Iron Age cemetery of Palaepaphos Skales. This research intends to provide significant information primarily regarding the use of tin, as well as the presence and use of other metals, for the production of the bronze artefacts.

Copper production during the Early Bronze Age at Aghios Antonios, Potos on Thasos

Στο E. Photos-Jones, Y. Bassiakos, E. Filippaki, A. Hein, I. Karatasios, V. Kilikoglou & E. Kouloumpi (eds), 2016. Proceedings of the 6th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry (Bar International Series 2780), Oxford: 89-94.

Διαβάστε το άρθρο

The unintentional formation of arsenical copper owing to the polymetallic nature of the utilized ores and the resulting effects on the produced metal would have caused a reorientation of procurement strategies and further treatment of raw materials thereof. Such a finding might be taken as an indication of potentially deliberate selection of arsenic bearing ores to co-smelt with malachite, both of which could be found on the island. The evidence from Aghios Antonios puts Thasos into the wider discussion concerning the nature of copper reduction and emergence of alloying technologies in the Early Bronze Age Aegean.

Selective use of arsenical copper during the Mycenaean period: the evidence from Pylia, in Messenia, Greece

Στο E. Photos-Jones, Y. Bassiakos, E. Filippaki, A. Hein, I. Karatasios, V. Kilikoglou & E. Kouloumpi (eds), 2016. Proceedings of the 6th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry (Bar International Series 2780), Oxford: 81-88.

In the course of a research project dealing with the study of the Mycenaean metalwork in Pylia, minor samples taken from a battle knife of unknown context from Metaxada, dated to the Late Helladic I or II period and from a razor uncovered in the chamber tomb cemetery at Volimidia, dated to Late Helladic IIIA, were examined under the Optical Microscope and SEM (at N.C.S.R. "Demokritos”). According to the analytical data, the battle-knife consists of a rare Cu-As-Ag alloy, while the tin bronze razor is plated with a thin sheet of arsenical bronze.

Topographic multi-scale surface analysis for the study of stone celts’ polishing techniques

Στο E. Photos-Jones, Y. Bassiakos, E. Filippaki, A. Hein, I. Karatasios, V. Kilikoglou & E. Kouloumpi (eds), 2016. Proceedings of the 6th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry (Bar International Series 2780), Oxford: 65-71.

This paper presents applied tribological surface analysis for the study of polishing techniques for manufacturing stone celts. A comparative study of archaeological and experimental data has been conducted applying observation under low magnification with a microscope and a digital camera (microscope), interferometry and finally, a multi-scale analysis of surfaces using a mathematical tool developed in the field of tribology, the method of continuous wavelets transform (CWT).

Identification and diagnostic study of Neolithic beads from Kalyvia, Attica, applying Raman spectroscopy

Στο E. Photos-Jones, Y. Bassiakos, E. Filippaki, A. Hein, I. Karatasios, V. Kilikoglou & E. Kouloumpi (eds), 2016. Proceedings of the 6th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry (Bar International Series 2780), Oxford: 33-39.

In this study, given the limited literature on this subject, an overview is attempted of the problem that arises, from the composition and structure of the primary material in conjunction with possible corrosion processes in the taphonomic conditions to a number of possible explanations for structural/physico-chemical composition between ancient and modern shells. However, the organic matter predominates quantitatively compared to the inorganic crystalline components (calcite/aragonite). This does not agree with modem mollusc shells analyzed for comparison.

Craftmanship of big storage pithoi in the Early Helladic settlement of Helike, Achaea

Στο E. Photos-Jones, Y. Bassiakos, E. Filippaki, A. Hein, I. Karatasios, V. Kilikoglou & E. Kouloumpi (eds), 2016. Proceedings of the 6th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry (Bar International Series 2780), Oxford: 13-20.

Διαβάστε το άρθρο

The technological issue of low-fired conditions has been specifically investigated to meet the question of in-household construction of the pithoi. The overall assessment of the physicochemical results contributes to speculations about the jar builders constituting a different artisan group from ordinary potters. Ethnohistorical data of itinerant craftsmen from other Greek regions are also considered as a useful point of reference.

The “management” of painted and monochrome pottery of Neolithic Thessaly, Central Greece: technology and provenance

Στο E. Photos-Jones, Y. Bassiakos, E. Filippaki, A. Hein, I. Karatasios, V. Kilikoglou & E. Kouloumpi (eds), 2016. Proceedings of the 6th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry (Bar International Series 2780), Oxford: 3-12.

Διαβάστε το άρθρο

An experimental non-destructive method was used for the chemical analysis of the painted sherds in order to examine the paste, pigments and slips applied on their surface. The analysis was performed with a pXRF device in the laboratories of the Ephorate of Antiquities in Volos and had as a result the identification of the pigments as well as specific elements which show a differentiation among pottery of different geographical areas of Thessaly and maybe a first indication of its provenance.