ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2020

Foodways in Early Mycenaean Greece: innovative cooking sets and social hierarchy at Mitrou and other settlements on the Greek mainland

American Journal of Archaeology 121.2 (April 2017): 183-217

Through the analysis of the cooking pottery repertoire, I investigate the issue of how food was manipulated by those competing for status. I argue that the appearance of innovative cooking utensils and their sets can be associated with changes in food-preparation practices, leading to more elaborate cuisine.

Μυκήνες

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 58 (2011): 18-21

Χωρίς περίληψη

Σκάλα Ωρωπού

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 58 (2011): 14-17

Χωρίς περίληψη

Θήβα

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 59 (2012): 53-57

Χωρίς περίληψη

Ζάκρος

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 59 (2012): 92

Χωρίς περίληψη

Μυκήνες

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 59 (2012): 22-29

Χωρίς περίληψη

Κουμάσα

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 59 (2012): 85-90

Χωρίς περίληψη

Ζώμινθος

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 59 (2012): 79-84

Χωρίς περίληψη