ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2019

The homelands of the Cyprus colonizers: selected comments

A.J. Ammerman & T. Davis (eds), Island Archaeology and the Origins of Seafaring in the Eastern Mediterranean, Eurasian Prehistory 10 (1-2) (2013): 67-82

This paper is not a comprehensive review of the entire geographic range of the lands that were the source areas for the foragers travelling to Cyprus during the Terminal Pleistocene or the colonists that settled in the island. Several selected issues for the rich literature on the Neolithic of the eastern Mediterranean, namely the Levant and Anatolia are discussed in the text.

Cosmic impact, the Younger Dryas, Abu Hureyra, and the inception of agriculture in Western Asia

A.J. Ammerman & T. Davis (eds), Island Archaeology and the Origins of Seafaring in the Eastern Mediterranean, Eurasian Prehistory 10 (1-2) (2013): 57-66

The Younger Dryas was a major environmental event in the transition from Pleistocene to Holocene. The onset of this 1,200 year episode of cold, dry climate ca. 12,900 cal BP was sudden and swift.

Early Neolithic settlement of Mavropigi in western Greek Macedonia

Eurasian Prehistory 12 (1-2) (2015): 47-116

Recent excavations at the Early Neolithic settlement of Mavropigi in western Macedonia, Greece have provided new and important evidence for early farming developments in the region and over a wide geographical zone from western Anatolia to the Adriatic coast and adjacent areas.

Κουτάλες και κουτάλια από το νεολιθικό οικισμό της Θέρμης στην Κεντρική Μακεδονία

Στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Δινήεσσα: τιμητικός τόμος για την Κατερίνα Ρωμιοπούλου (Θεσσαλονίκη 2012): 25-33

Η κατασκευή κεραμικών σκευών κατά τη νεολιθική εποχή έχει διαπιστωθεί ότι έχει κατακτήσει ένα πολύ υψηλό τεχνολογικό επίπεδο, το οποίο όχι μόνο ανταποκρίνεται στις διατροφικές ανάγκες των ανθρώπων αυτής της εποχής, αλλά και στις σύνθετες κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσονται σε κάθε οικισμό.

An unusual vase in the National Archaeological Museum, Athens

Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung, 124.2009 [2011]: 1-18

Το 2001 μαζί με άλλα αρχαία αντικείμενα περιήλθε στην κατοχή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου ένας πήλινος κέρνος που καταγράφηκε στα ευρετήρια του Μουσείου με αρ. ευρ. 29273.

Έθιμα ταφής στην ΥΕΙΙΙ Ηλεία

Στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Δινήεσσα: τιμητικός τόμος για την Κατερίνα Ρωμιοπούλου (Θεσσαλονίκη 2012): 55-68

Ο θάνατος υπήρξε πιθανώς ένα από τα ισχυρότερα κίνητρα φιλοσοφικού και θρησκευτικού στοχασμού. Η τελετουργική ταφή, η οποία πηγάζει από την ενστικτώδη αδυναμία ή άρνηση του ανθρώπου να αποδεχθεί τον θάνατο ως το οριστικό τέρμα της ζωής, είναι συνυφασμένη με τον ανθρώπινο πολιτισμό.

Neolithic tells and archaeological narratives – uncovering 6th millennium Makri in Greek Thrace

In S. Hansen (ed.), Leben auf dem Tell als soziale Praxis, Beiträge des Internationalen Symposiums in Berlin vom 26.-27. Februar 2007 (Bonn 2010): 45-54

Over the past fifteen years, field investigations at the Neolithic tell of Makri on the coast of Thrace have never been a straightforward process for me, neither regarding the methodological choices employed nor the archaeological interpretations ventured.

Evidence from Dikili Tash (Eastern Macedonia, Greece) and the tell issue

In S. Hansen (ed.), Leben auf dem Tell als soziale Praxis, Beiträge des Internationalen Symposiums in Berlin vom 26.-27. Februar 2007 (Bonn 2010): 55-69

The tell of Dikili Tash is located in the southeastern part of the Drama plain, in eastern Macedonia, northern Greece. It is situated some 2.5 km East of the ancient town of Philippi, at the eastern edge of what is now the modern town of Krinides.

Transferts techniques en Méditerranée orientale. L’exemple de la fabrication des vases de pierre à l’âge du Bronze

Syria 88 (2011): 207-224

With a study involving tribological analysis in the laboratory, experimental tests and observations at different scales of stone vases’ samples from Crete, Levant and Egypt, we have identified the existence of technological transfers between different centers of Eastern Mediterranean, such as tubular drilling.