ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2020

«…ὄρος Βέρμιον ἄβατον ὑπὸ χειμῶνος»: Τοπίο και κατοίκηση στην ημιορεινή Ημαθία

In Μ. Τιβέριος, Π. Νίγδελης & Π. Αδάμ-Βελένη (επιμ.), Θρεπτήρια: Μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία (Θεσσαλονίκη 2012): 26-63

Η αρχαιολογία, έχοντας ως κύριο στόχο της να προσεγγίσει και να κατανοήσει τους ανθρώπους του παρελθόντος, αναζητά, μελετά και ερμηνεύει τα υλικά κατάλοιπα των πολιτισμών τους.

Transformers Energize! Aegean Bronze Age rhyta in moments of transformation

In A. Bokern & C. Rowan (eds), Embodying Value? The Transformation of Objects in and from the Ancient World (Oxford 2014): 35-51

This paper examines the well-known Bronze Age Aegean vessel type of rhyta as agents of transfer and transformation. A series of ‘moments’ presents the variety of contexts in which rhyta occur, including as transformers of content, as part of ritual processes and geographical movements.

Πολυτελείς θήκες ψιμυθίων της Μυκηναϊκής εποχής (16ος – 14ος αι. π.Χ.)

Στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Δινήεσσα: τιμητικός τόμος για την Κατερίνα Ρωμιοπούλου (Θεσσαλονίκη 2012): 47-54

Οι πληθωρικές κυρίες που επιδεικνύουν αυτάρεσκα τα πολύχρωμα ενδύματα και τις περίτεχνες κομμώσεις τους στις τοιχογραφίες της Θήρας, της Κρήτης, των Μυκηνών και της Τίρυνθας φαίνεται ότι δεν είχαν τίποτα να ζηλέψουν από τα περιζήτητα μοντέλα που φωτογραφίζονται σήμερα στα εξώφυλλα των μεγάλων περιοδικών μόδας·

Παναγίτσα – Ζέρβη Έδεσσας: νεκροταφείο πρώιμης Εποχής Σιδήρου

Στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Δινήεσσα: τιμητικός τόμος για την Κατερίνα Ρωμιοπούλου (Θεσσαλονίκη 2012): 81-90

O αρχαίος οικισμός στον λόφο του σύγχρονου νεκροταφείου, δυτικά της Παναγίτσας, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια αυτοψίας το 1992.

Μία εικονογραφική παρατήρηση επί της ΥΕΙΙΙΓ «Γραπτής Στήλης» των Μυκηνών

Στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Δινήεσσα: τιμητικός τόμος για την Κατερίνα Ρωμιοπούλου (Θεσσαλονίκη 2012): 35-45

Η «Γραπτή Στήλη» των Μυκηνών βρέθηκε από τον Τσούντα το 1893 σε έναν θαλαμοειδή τάφο και λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα του ευρήματος δημοσιεύτηκε σχεδόν αμέσως.

Η Πέλλα από την Εποχή του Χαλκού έως τα ελληνιστικά χρόνια

In Μ. Τιβέριος, Π. Νίγδελης & Π. Αδάμ-Βελένη (επιμ.), Θρεπτήρια: Μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία (Θεσσαλονίκη 2012): 8-25

Στην περιοχή της νέας εισόδου του αρχαιολογικού χώρου της Πέλλας διενεργήθηκαν την περίοδο 2006-2008 ανασκαφικές τομές δοκιμαστικού χαρακτήρα σε δρόμους της αρχαίας πόλης, προκειμένου αυτοί να επιστρωθούν για να αποτελέσουν τις διαδρομές των επισκεπτών στο πλαίσιο του έργου συντήρησης-ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου.

Mycenaean Aegina. Kolonna – Lazarides: the tale of two settlements (in Greek)

Στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Δινήεσσα: τιμητικός τόμος για την Κατερίνα Ρωμιοπούλου (Θεσσαλονίκη 2012): 69-79

Οι πρώτες ενδείξεις εγκατάστασης στην Αίγινα χρονολογούνται στην ύστερη Νεολιθική περίοδο και είναι περιορισμένες. Ήδη όμως τότε χρονολογούνται και τα πρώτα ευρήματα από τον οικισμό της Κολώνας, η οποία θα αποτελέσει τον πλέον σημαντικό προϊστορικό οικισμό του νησιού, αλλά και του Σαρωνικού, όπως προκύπτει από τις έρευνες που πραγματοποιούνται εκεί και διαρκούν περί τους δύο αιώνες, από το 1811.

Masks and Ritual Performance on the Island of Cyprus

American Journal of Archaeology 119.1 (January 2015), 3-45

The island of Cyprus is well known for its abundance of masks, which have been the subject of focused studies as well as broader investigations on Phoenician and Punic masks. Yet, there is no comprehensive and diachronic overview of this important corpus contextualized within its Cypriot setting.

Opening the Bronze Age world

Antiquity 89 (February 2015), 210-212

In the article by Johan Ling and Zofia Stos-Gale (Antiquity 2015), an object seen in a number of Swedish rock paintings and carvings is understood to be a representation of the so-called oxhide shaped ingot of the eastern Mediterranean Minoan-Mycenaean Bronze Age culture.

A Mycenaean open-air cult place in Iklaina

Journal of Ancient Egyptian Interconnections 7.3 (September 2015), 41-48

During the recent excavations at the Mycenaean settlement of Iklaina a pit was unearthed, containing burned animal bones, numerous drinking vases, plaster offering tables, and animal figurines.