ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2023

Late Bronze Age Aiginetan Coarse Pottery at Kanakia, Salamis: A Macroscopic Study

Hesperia 88.3 (2019): 447-525

This article examines the Late Bronze Age Aiginetan coarse pottery from the excavations at the Mycenaean acropolis at Kanakia on Salamis and the nearby cult area at Pyrgiakoni. The cooking and noncooking shapes are presented and discussed, and macroscopic observations are offered concerning the construction of certain types of pots and their performance characteristics.

A Wheelmade Bovid from the Palace of Nestor at Pylos

Hesperia 88.3 (2019): 421-446

This article examines fragments of a wheelmade terracotta bovid of “Mycenaean” type from the so-called Palace of Nestor at Pylos. The first such figure to be identified in Messenia, the bovid is considered in light of its physical features, excavation contexts, and similarities to published comparanda.

The First ‘European’ Writing: Redefining the Archanes Script

Oxford Journal of Archaeology 37.4 (2018): 341-372

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

This paper investigates a series of glyptic inscriptions attested on Crete at the end of the third and beginning of the second millennium BC, collectively referred to as the ‘Archanes Script’. These minute engravings are considered to represent the earliest appearance of writing west of Egypt, and the first ‘true’ writing in the Aegean.

Early Helladic I and Talioti Pottery: Is it just a phase we’re going through?

Oxford Journal of Archaeology 39.1 (2020): 19-40

This paper discusses the analysis of Early Bronze Age ‘Talioti’‐style ceramics found at sites in the Argolid and Corinthia, in the north‐east Peloponnese of mainland Greece. It presents the results of an integrated methodology that addresses questions relating to the potential sources of raw materials, the identification of potting practices, and the exchange of such vessels during the Early Bronze Age period.

The Functions of Masons’ Marks in the Bronze Age Palace at Malia (Crete)

American Journal of Archaeology 122.3 (July 2018): 343-365

The function of a large number of distinctive signs, usually called masons’ marks, carved on cut-stone blocks found in Minoan or Bronze Age buildings on the island of Crete remains a debated topic. Interpretations have varied from a simple practical use, aiding the builders in positioning the blocks, to a magical or religious function.

The Pottery Deposit from the Houses of the Fallen Blocks and the Sacrificed Oxen at the South-Eastern Corner of the Palace of Knossos

Annual of the British School at Athens 113 (2018): 19-73

Το άρθρο αυτό επικεντρώνεται στη μελέτη της κεραμεικής απόθεσης που βρέθηκε στο χώρο των οικιών των Πεσμένων Ογκολίθων και Θυσιασθέντος Βοών στη νοτιοανατολική γωνία του ανακτόρου της Κνωσού. Η απόθεση αυτή υπήρξε ουσιώδης για τον ορισμό του “Μεγάλου Σεισμού” από τον Έβανς, γιατί σε συνδυασμό με τους πεσμένους λαξευτούς λίθους, θεωρήθηκε ως η συνέπεια μιας μαζικής καταστροφής.

Technological and Provenance Analysis of an Early and Middle Cycladic Pottery Assemblage from Therasia, Greece

Annual of the British School at Athens 113 (2018): 1-17

Στο πλαίσιο της αρχαιολογικής έρευνας επιφανείας που πραγματοποιήθηκε στη νήσο Θηρασία, στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Σαντορίνης, κατά το χρονικό διάστημα 2007–11, συλλέχθηκαν σημαντικές ποσότητες κεραμικής που χρονολογείται από τους προϊστορικούς χρόνους έως και τον 20ο αιώνα.

Like a Duck to Water – Birds and Liquids in the Aegean Bronze Age

Annual of the British School at Athens 114 (2019): 41-78

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τις σχέσεις μεταξύ των πτηνών και του υγρού στοιχείου κατά τη διάρκεια του μινωικού, κυκλαδικού και μυκηναϊκού πολιτισμού. Η έρευνα εστιάζεται στα πτηνόμορφα αγγεία, στις απεικονίσεις πτηνών σε αγγεία και σε ορισμένα ρυτά διακοσμημένα με μοτίβα πτηνών· τα αντικείμενα παρατίθενται στον συνοδευτικό κατάλογο.