ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2021

The Origins of Plate Armour in the Aegean and Europe

in Papadopoulos, A. (ed), Recent research and perspectives on the Late Bronze Age eastern Mediterranean, Talanta XLIV (2012) [2013]: 273-294.

The earliest plate armour in Europe was developed in Greece by the fifteenth century BC. Evidence for the existence of armour occurs in written sources, depictions in art, and occasional finds of pieces of armour. The most complete set of armour comes from the site of Dendra and this possesses virtually all functional traits that were to characterise plate metal armour in Greece and much of Europe for a further thousand years.

The decorated spindle-whorls from prehistoric Akrotiri, Thera

in Papadopoulos, A. (ed), Recent research and perspectives on the Late Bronze Age eastern Mediterranean, Talanta XLIV (2012) [2013]: 227-244.

The aim of this paper is to discuss the presence of decorated spindle-whorls in the archaeological record of Bronze Age Akrotiri, Thera. Although they primarily comprise evidence for the technical evaluation of a craft (making thread with a spindle), these artifacts will be viewed here through a cultural prism.

Musico-cultural amalgamations in the Eastern Mediterranean: A percussive view from the Aegean

in Papadopoulos, A. (ed), Recent research and perspectives on the Late Bronze Age eastern Mediterranean, Talanta XLIV (2012) [2013]: 206-226.

The earliest allusions to the performance of tympana (frame drums) in the Aegean are found on Crete: on the well known 8th century BC bronze votive sheet from the Idaean Cave, often referred to as ‘tympanon’ in scholarship, and on two late 7th century BC female terracotta figurines from Praisos.

Handling handles: Local cups from Toumba tou Skourou, Cyprus, with a Cretan twist

in Papadopoulos, A. (ed), Recent research and perspectives on the Late Bronze Age eastern Mediterranean, Talanta XLIV (2012) [2013]: 183-205.

This is a study of a small group of pottery cups produced within a sphere of international connections. The hypothesis proposed here is that the local potters of Toumba tou Skourou were inspired by imported Minoan pottery and thus created their own hybrid cup-type.

Precious gifts and the circulation of oils in the ancient Eastern Mediterranean

in Papadopoulos, A. (ed), Recent research and perspectives on the Late Bronze Age eastern Mediterranean, Talanta XLIV (2012) [2013]: 157-182.

The purpose of this paper is to overview the general context in which the circulation of oils took place in the ancient Eastern Mediterranean, mainly on the basis of the Near Eastern written evidence on the subject. In addition to the above documents, the wide distribution of Mycenaean, Cypriot, and Canaanite oil vessels witnesses the significance of plain and aromatic oil in contemporary transactions.

Minoan-Anatolian relations and the Ahhiyawa question: A re-assessment of the evidence

in Papadopoulos, A. (ed), Recent research and perspectives on the Late Bronze Age eastern Mediterranean, Talanta XLIV (2012) [2013]: 137-156.

A new approach to the question of Minoan-Anatolian relations through the reevaluation of the existing archaeological and textual evidence and an alternative suggestion concerning the origin of the first Ahhiyawa people from Crete are presented in this paper.

Regional or ‘international’ networks? A comparative examination of Aegean and Cypriot imported pottery in the Eastern Mediterranean

in Papadopoulos, A. (ed), Recent research and perspectives on the Late Bronze Age eastern Mediterranean, Talanta XLIV (2012) [2013]: 92-136.

Aegean and Cypriot wares were the most widely traded ceramics in the Eastern Mediterranean (at least by sea) during the Bronze Age. However, their distribution and typologies are usually considered separately, prohibting meaningful comparisons.

A matter of quantity? Some notes on Late Bronze Age Exchange Modes in the Eastern Mediterranean

in Papadopoulos, A. (ed), Recent research and perspectives on the Late Bronze Age eastern Mediterranean, Talanta XLIV (2012) [2013]: 79-91.

The aim of this paper is to illustrate the potentially multiple modes of trade and exchange that existed during the Late Bronze Age in the Eastern Mediterranean (with a special focus in the Aegean) and to consider the identity of those receiving particular categories of goods, the motivations behind particular modes of exchange and the processes...

The ‘Feathered Helmets’ of the Sea Peoples: Joining the Iconographic and Archaeological Evidence

in Papadopoulos, A. (ed), Recent research and perspectives on the Late Bronze Age eastern Mediterranean, Talanta XLIV (2012) [2013]: 27-40.

This paper follows the iconography of the 12th century BC Philistine ‘feathered helmets’ from the Medinet Habu reliefs in Egypt to Cyprus, the Levant and the Aegean, establishing key components of the helmet and its decoration.

The Impact of the Sea on the Greek Language

in Papadopoulos, A. (ed), Recent research and perspectives on the Late Bronze Age eastern Mediterranean, Talanta XLIV (2012) [2013]: 19-26.

The author of this paper supports the view that the natural environment plays a significant role in shaping the character of a culture or civilization. The Greek peninsula became a major crossroad between three continents – Europe, Asia and Africa – as soon as the Aegean Sea with its archipelagoes became navigable.

Introduction: Current Research and Perspectives on the Late Bronze Age Eastern Mediterranean

in Papadopoulos, A. (ed), Recent research and perspectives on the Late Bronze Age eastern Mediterranean, Talanta XLIV (2012) [2013]: 13-18.

This volume includes – exclusive of this introduction – fifteen papers from sixteen scholars who are actively engaged in research which focuses on various aspects of the Late Bronze Age Eastern Mediterranean. Each was asked, in a somewhat vague manner, and with no specific restrictions or further guidelines, to contribute to this special issue a piece of writing on any of their academic interests provided that they fall into the aforementioned chronological period and geographical region.

Wilhelm Dörpfeld: ο αρχιτέκτονας, ο αρχαιολόγος, ο φιλέλληνας

Ιόνιος Λόγος, τόμος Β' (2010): 160-186.

Το όνομα του Wilhelm Dörpfeld έχει στενά συνδεθεί με το ομηρικό ζήτημα, για τις απόψεις του μάλιστα αυτές o μεγάλος Γερμανός ανασκαφέας απέκτησε σφοδρούς εχθρούς, αλλά και θερμούς υποστηρικτές έως σήμερα.