ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2021

A New Fixed Point in Minoan Relative Chronology? The Pottery Assemblage from the Ceramic Workshop at Zominthos and Its Implications for Neopalatial Chronology

Archäologischer Anzeiger 2012/2: 1-27.

The small number of securely datable pottery deposits on Minoan Crete poses one of the crucial problems of Neopalatial chronology. Zominthos, however, seems to be the exception to that rule. The ceramic assemblage found in the area of the pottery workshop derives from a sealed deposit par excellence and is thus of paramount chronological significance.

Again on Linear A Metrograms J and E

Kadmos 51 (2012): 27-32.

J and E, the most frequent metrograms of Linear A archives, are reconsidered in their main occurrences, after the discovery of a new text that has been used to demonstrate the value J=1/2.

Linear A banqueting lists?

Kadmos 51 (2012): 1-26.

The main problem with Linear A, as is well-known, is that such a script has not been deciphered yet. Problems relating with the decipherment are the small amount and extension of available texts, which prevent us from recognizing phonetic, morphological and syntactic rules, necessary for an accurate comparison with other known languages.

Linear B pe-re-ke-u, pe-re-ke, and pe-re-ko: Contextual and Etymological Notes

Kadmos 50 (2012): 75-100.

It has been widely accepted that the Linear B lemmata pe-re-ke-u, pe-re-ke, and pe-re-ko [reflect the Mycenaean verbal root found also alphabetic Greek πλέκω, πλέξις, πλοκή, πλόκος, πλόκανον, etc. However, there are both internal contextual and external “etymological” (i.e. historical phonological) obstacles to this interpretation.

VRY S (4/4) 01 – The First Hieroglyphic Inscription from Western Crete

Kadmos 50 (2012): 63-74.

The Minoan peak sanctuary of Vrysinas is located on the peak of Agio Pneuma in the Vrysinas range, south of Rethymnon city. It is an elevated site (858 m. asl.) with high visibility from and of the surrounding area, and with lines of sight with to other local peak sanctuaries, notably Atsipadhes.

La tablette HT 123: une comptabilité en linéaire A

Kadmos 50 (2012): 33-62.

Le corpus connu des textes disponibles en linéaire A est avant tout constitué par des documents de comptabilité. Il est fréquent qu’on puisse comprendre le sens général d’une tablette au vu de sa structure générale.

Ku-ro, ki-ro et l’administration de Haghia Triada

Kadmos 50 (2012): 15-31.

Le terme linéaire A ku-ro est attesté dans 29 tablettes, où il indique la somme (parfois erronée) des entrées d’une tablette ou, bien plus souvent, celle d’ une ‘section’ (qui peut aussi correspondre à la face a ou b) de la tablette concernée.

La préparation d’un supplément au Recueil des inscriptions en linéaire A. Observations à partir d’un travail en cours

Bulletin de Correspondance Hellénique 135.1 (2011) [2013]: 73-97.

Η προετοιμασία ενός συμπληρώματος του Recueil des inscriptions en Linéaire A των L. Godait και J.-P. Olivier, που θα συγκεντρώσει τις επιγραφές που δημοσιεύτηκαν μετά to 1985, επιτρέπει την παρουσίαση των χαρακτηριστικών του συντάγματος αυτού από μια νέα οπτική γωνία.

Le sceau à «la figure féminine aux bras levés» du secteur Pi de Malia

Bulletin de Correspondance Hellénique 135.1 (2011) [2013]: 63-71.

Το άρθρο αυτό παρουσιάζει μια πρισματική σφραγίδα της Μεσομινωικής περιόδου, που ανακαλύφθηκε στο νεοανακτορικό κτίριο Π στα Μάλια το 2007. Η διακόσμηση που φέρει στις τρεις πλευρές της είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εξαιτίας της σπανιότητας της στην παλαιοανακτορική γλυπτική και λόγω των συγκρίσεων που επιτρέπει να γίνουν.

La céramique helladique du sanctuaire d’Apollon Daphnéphoros à Eretrie (Eubée)

Bulletin de Correspondance Hellénique 135.1 (2011) [2013]: 21-61.

Το άρθρο αυτό είναι αφιερωμένο στα όστρακα της ελλαδικής περιόδου που ανακαλύφθηκαν τυχαία στο ιερό του Απόλλωνος στην Ερέτρια, στην αρχική τους θέση μέσα σε μια βαθιά τομή και άλλα διάσπαρτα μέσα σε γεωμετρικά στρώματα.