ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2021

Hector W. Catling. 1924-15 February 2013

Antiquity, Online Tributes, 2013.

Hector Catling, who died on 15 February 2013 aged 88, was one of the great archaeologists of his generation. He made major contributions to our understanding of the past of Greece and Cyprus.

‘The Chicken or the Egg?’ Interregional Contacts Viewed Through a Technological Lens at Late Bronze Age Tiryns, Greece

Oxford Journal of Archaeology 32:3 (August 2013): 233-256.

This paper reviews the environmental circumstances of the ostrich and its eggs, in order to provide a geographical overview of past human usage and modification of ostrich eggshells in the Aegean and, more specifically, at Tiryns, while placing this craft in its contemporary context in the Late Bronze Age Mediterranean basin.

On the Constitution and Transformation of Philistine Identity

Oxford Journal of Archaeology 32:1 (February 2013): 1-38.

Recent discussion of the formation and alteration of Philistine identity in the Levantine Iron Age continues to reference primarily pottery styles and dietary practices. Such traditional narratives propose that the Philistines comprised one group of the ‘Sea Peoples’ and that the cultural boundary markers that distinguished their society in the Iron Age I (twelfth–eleventh century BC) diminished in importance and disappeared suddenly in the early Iron Age IIA (tenth century BC), with the ascendancy of the Judahite kingdom.

Against the Gaps. The Early Bronze Age and the Transition to the Middle Bronze Age in the Northern and Eastern Aegean/Western Anatolia

American Journal of Archaeology 117.4 (October 2013): Online Forum.

Gaps are not desirable in archaeology, whether they refer to cultural gaps or to gaps in research. When Rutter defined a "gap" between the Early Cycladic IIB and Middle Cycladic I/Middle Helladic I assemblages, it was evident that there existed a real gap in archaeological research of the prehistoric landscapes and islandscapes of the northern and eastern Aegean and of western Anatolia, to the south of Troy.

Reexamining the Early Cycladic III “Gap” from the Perspective of Crete. A Regional Approach to Relative Chronology, Networks, and Complexity in the Late Prepalatial Period

American Journal of Archaeology 117.4 (October 2013): Online Forum.

The proposed Early Cycladic III "gap" was identified through careful correlations in the late Early Bronze II ceramic records of the mainland and the Cyclades. The absence of Cretan material was noteworthy when viewed against the rich Early Minoan (EM) I–II record, revealing that large amounts of material in the Kampos and Keros-Syros styles was reaching the island via Cycladic colonies or trade.

Thinking About Change in Early Cycladic Island Societies from a Comparative Perspective

American Journal of Archaeology 117.4 (October 2013): Online Forum.

Thirty years on, "Rutter's gap" remains a challenge for Aegean prehistorians. With a precision commonly overlooked by his critics, Rutter originally set out to draw attention to a lacuna in our knowledge of material from stratified sites in the Cyclades, or of Cycladic material exported elsewhere, at the end of the third millennium B.C.E. and to a consequent hiatus in our ability to trace how island culture and behavior shifted from the Early to Middle Bronze Age.

Ιστορίες ιζημάτων: Κοινωνικές διεργασίες σχηματισμού της Νεολιθικής Τούμπας Παλιαμπέλων Κολινδρού (στα Αγγλικά)

Ανάσκαμμα 6 (2013): 131-143.

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτελέσματα της εκτεταμένης γεωαρχαιολογικής διερεύνησης των διαδικασιών σχηματισμού της νεολιθικής τούμπας, που εντοπίστηκε και ανασκάπτεται στα θέση Παλιάμπελα, Κολινδρού στην περιοχή της Βόρειας Πιερίας.

Αγρότες και ψαράδες: «Παρά καλλίναον βοιβίαν λίμναν»

Ανάσκαμμα 6 (2013): 49-62.

Η λίμνη Κάρλα ή Βοιβηίς, όπως ήταν γνωστή στην αρχαιότητα, υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες λίμνες του ελλαδικού χώρου, που εκτεινόταν στην ευρύτερη πεδιάδα της Ανατολικής Θεσσαλίας μεταξύ της Μαγνησίας και της Λάρισας. Δημιουργήθηκε πριν από περίπου 500.000 χρόνια, με την εξέλιξη γεωλογικών φαινομένων, όταν έγινε η αποστράγγιση του θεσσαλικού χώρου, ο οποίος ήταν αρχικά μία μεγάλη λίμνη.

Παλαιοδιατροφή: Η ανάλυση των σταθερών ισότοπων στην αρχαιολογία

Ανάσκαμμα 6 (2013): 39-48.

Η επιδίωξη της αρχαιολογικής έρευνας να προσεγγίσει θέματα οικονομίας και ιδεολογίας στην αρχαιότητα οδήγησε γρήγορα στην προσπάθεια να μελετηθεί η τροφή, η προέλευση, η παρασκευή και η κατανάλωσή της. «Παραδοσιακά» αυτό επιτυγχάνεται έμμεσα, με τις αρχαιοζωολογικές και παλαιοβοτανολογικές μελέτες, με την παρατήρηση των αρχιτεκτονικών στοιχείων και τις αναλύσεις της κεραμικής και της κατανομής της στον χώρο.

Το ιστορικό περιεχόμενο της προϊστορίας

Ανάσκαμμα 6 (2013): 79-92.

Αν δεχτούμε, λοιπόν, έστω και συμβατικά, ότι αρχαιολογία σημαίνει μελέτη των κοινωνιών του παρελθόντος και του περιβάλλοντός τους, μέσω της συστηματικής συγκέντρωσης και ανάλυσης ευρημάτων, πρέπει να δεχτούμε με την ίδια λογική ότι η Προϊστορική Αρχαιολογία, συλλέγει, καταγράφει, ταξινομεί και αναλύει τα αρχαιολογικά πράγματα, τις αρχαιολογικές μαρτυρίες, δηλαδή, που κατασκεύασαν και χρησιμοποίησαν άνθρωποι πριν από χιλιάδες χρόνια για να αναδείξει με ποιον τρόπο μέσω αυτών των πραγμάτων και των μαρτυριών αντικειμενοποιείται ο άνθρωπος της Προϊστορίας.