ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2021

The Diffusion of Obsidian in the Northwestern Mediterranean: Toward a New Model of the Chassey Culture?

Journal of Mediterranean Archaeology 25:2 (2012): 147-173.

The development of exchange networks over vast distances is one of the most significant characteristics of Neolithic societies. The transition to sedentary agricultural societies is often associated with a considerable increase in the quantity of goods diffused and the distances they travelled.

Material input rates and dietary breadth during the Upper Paleolithic through Mesolithic at Franchthi and Klissoura 1 Caves (Peloponnese, Greece)

Quaternary International 275 (October 2012): 30-42.

Two deeply stratified cave sites in southern Greece show how the relations between material input rates and human prey choice may reflect local site function and regional food supply effects simultaneously. The Upper Paleolithic through Mesolithic faunas at Klissoura Cave 1 and Franchthi Cave on the Argolid Peninsula (Peloponnese) provide clear evidence of diet expansion with time, based on increasing use of costly small animals.

The Nordic razor and the Mycenaean lifestyle

Antiquity 87:336 (June 2013): 461-472.

The bronze razor with the horse-head handle appeared in Scandinavia in the fifteenth century BC. Where did it come from and what did it mean? The author shows that the razor had some antecedents in the Aegean, although none of these objects were imported to the north.

New evidence on the beginning of farming in Greece: the Early Neolithic settlement of Mavropigi in western Macedonia (Greece)

Antiquity 87:336 (June 2013): Project Gallery.

The fertile plains of central and western Macedonia are of key importance for early Greek prehistory, and Nea Nikomedeia, dated to the end of the seventh millennium BC, has long been considered one of the earliest farming settlements in Europe.

Modern Dance and the Seduction of Minoan Crete

in M. G Morcillo & S. Knippschild (eds), Seduction and Power: Antiquity in the Visual and Performing Arts, London/New York 2013, 35-55.

Since the first decade of the twentieth century, the material culture of Minoan Crete has been a rich source of inspiration for modern writers and artists, as various articles and books on this subject testify.

Material versus Design. A Transcultural Approach to the Two Contrasting Properties of Things

Transcultural Studies 2013 (1): 47-79.

In the pre-globalization era, foreign objects acquired high social value due to their exotic character, relative inaccessibility, and distant origin. However, a closer look at the factors involved in the creation of their captivating aura reveals that their dislocation into a new cultural context affected the perception and appreciation of their material and design in substantially different ways.

Performing the Practice Turn in Archaeology

Transcultural Studies 2012 (1): 7-42.

Are we still living in the era of postmodern archaeology? The paradigmatic shift from processual to post-processual archaeology took place in the early 1980s—at least in the Anglophone archaeological community.

Οι αρχαιολογικές έρευνες στον Άγιο Βασίλειο στο Ξηροκάμπι

Φάρις Δ΄ 56 (Ιούλιος 2012): 3-7.

Σε μικρή απόσταση ανατολικά από το Ξηροκάμπι και επί του δρόμου προς αυτό βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος του Αγίου Βασιλείου. Αν και γνωστός στη βιβλιογραφία και κηρυγμένος από τη δεκαετία του ’60, ο χώρος αυτός δεν είχε, μέχρι πρόσφατα, ερευνηθεί ανασκαφικά.

Environmental Roots of the Late Bronze Age Crisis

PLoS ONE 8(8) 2013: e71004.

The Late Bronze Age world of the Eastern Mediterranean, a rich linkage of Aegean, Egyptian, Syro-Palestinian, and Hittite civilizations, collapsed famously 3200 years ago and has remained one of the mysteries of the ancient world since the event’s retrieval began in the late 19th century AD/CE.

Trading, the Longboat, and Cultural Interaction in the Aegean During the Late Fourth Millennium B.C.E.: The View from Kephala Petras, East Crete

American Journal of Archaeology 117.3 (2013): 353-381.

Currently, long-distance trading, gateway communities, and the longboat are understood to have emerged in the Aegean during Early Bronze (EB) IB/IIA. This longboat-trading model envisages an essentially static configuration of trading communities situated at nodal points in maritime networks of interaction, an arrangement that was brought to an end, by the beginning of EB III, with the introduction of the masted sailing ship.

Minoan Halls: A Syntactical Genealogy

American Journal of Archaeology 117.3 (2013): 303-351.

The tripartite room labeled a Minoan hall is probably the most emblematic architectural feature of the Neopalatial period in Bronze Age Crete (1700/1675–1470/1460 B.C.E.). Although this spatial arrangement stands out as an exceptional accomplishment because of its elaborate layout, fine materials, and innovative properties, its function is still somewhat enigmatic.

Reenvisioning Ancient Economies: Beyond Typological Constructs

American Journal of Archaeology 117.3 (2013): 453–459 (Online Forum - Crafts, Specialists, and Markets in Mycenaean Greece)

To date, most scholarly perspectives on ancient economies have been mischaracterized in part through a reliance on dichotomous frameworks (e.g., primitivist/modern, embedded/free) that draw false qualitative distinctions between past and more contemporary economic systems.

Economic Interplay Among Households and States

American Journal of Archaeology 117.3 (2013): 447–452 (Online Forum - Crafts, Specialists, and Markets in Mycenaean Greece)

This Forum has made progress on both its stated research themes: control of craft production and the newer topic of markets. My comments take up the issues of household economy, state control, and markets. First, I discuss developments at the second-order center of Nichoria, which show both independent activity and the effect of incorporation into the state of Pylos.