ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2020

Ζάκρος

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 64 (2017): 58-59

Χωρίς περίληψη

Ντικιλί Τας

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 64 (2017): 57-58

Χωρίς περίληψη

At-risk cultural heritage: new excavations and finds from the Mycenaean site of Kastrouli, Phokis, Greece

Mediterranean Archaeology & Archaeometry 17.1 (2017): 271-285

Διαβάστε το άρθρο

The main pottery shape is the stirrup jar, and the small finds include Phi and Psi figurines, steatite beads, and fragments of gold foil. The period of the original use of the tomb falls between the LH IIIA 2 and the LH IIIC Early or Advanced. There is some evidence that the tomb has been reused in the Middle Geometric Period.

Κουμάσα Κρήτης

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 64 (2017): 49-52

Χωρίς περίληψη

Θήβα

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 64 (2017): 29-32

Χωρίς περίληψη

Centralization at Asine during the Bronze Age from a zooarchaeological perspective

Mediterranean Archaeology & Archaeometry 17.2 (2017): 159-174

Διαβάστε το άρθρο

The even relative abundances of cattle, sheep, goat and pigs indicate that the animal management was not specialized but rather mixed, pointing the site was relatively independent in terms of animal management. The increase in sheep/goat during the Middle Helladic indicates an increasing dependency on animals yielding secondary products, symptomatic of regional and centralized organization.

The anatomy of a complex astronomical phenomenon described in the Odyssey

Mediterranean Archaeology and Archaeometry 13.3 (2013): 69-82

Διαβάστε το άρθρο

An intense meteor shower is described as dove’s feathers falling down during the Telemachus’ arrival in Ithaca mentioned by the Homeric epic. Additionally, in the next days, there are some other descriptions which are regarded from us as meteor activity (bolides, a meteorite, many erupted meteors in the atmosphere, and a glimmering in the sky due to intense dust). In accordance with the proposed by us new astronomical dating of Odysseus’ return to Ithaca (25 October 1207 B.C.), this meteor shower occurred in the last days of October 1207 B.C.