ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2021

Early Bronze Age Laconia. An overview

Pharos XVIII.1 (2011-2012): 141-145.

We now know much more about Early Bronze Age Laconia as a result of the field projects reported in these papers. There have been excavations at a number of sites, notably around Sparta and at Anthochori by the Fifth Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities, as well as at Geraki, Kouphovouno and Pavlopetri.

The Eurotas valley and the Helos plain in the Early Helladic period. Addressing some key issues on the basis of topography and pottery

Pharos XVIII.1 (2011-2012): 39-52.

In comparison with other regions of the mainland, Early Helladic Laconia is not well known or understood. In this paper an attempt is made to clarify the situation in Laconia in the Early Helladic period, by asking some important questions, arising from research in other, better explored regions.

Early Helladic Laconia after the time of H. Waterhouse and R. Hope Simpson

Pharos XVIII.1 (2011-2012): 1-37.

The extensive survey conducted in the 1950s by H. Waterhouse and R. Hope Simpson in Laconia located a large number of sites of the Early Helladic period. Most important settlements seemed to be concentrated in the plains of Sparta and Helos and in the area of Neapolis and Elaphonisos on the south-west side of the Malea peninsula.

Who is who in the mycenaean zoo?

in P. Hr. Ilievski, V. Mitevski & R. Duev (eds), 2012. Proceedings of the international conference 100th anniversary of the birth of Professor Mihail D. Petrusevski (1911-1990) [Ziva Antika Monographs 10]: 295-303.

The Linear B tablets contain words and ideograms for a variety of animals. Some Mycenaean animal names are known directly (e.g., i-qo, o-no, po-ro, qo-o), other names are known indirectly, as part of compounds (a3-ki-, o-wi, su-).

La tablette linéaire B KN V(2) 280

in P. Hr. Ilievski, V. Mitevski & R. Duev (eds), 2012. Proceedings of the international conference 100th anniversary of the birth of Professor Mihail D. Petrusevski (1911-1990) [Ziva Antika Monographs 10]: 87-101.

La tablette KN V92) 280 provient de la Room of the Chariot Tablets du palais de Cnossos et a été écrite par un "scribe non identifié" 124 - voir ci-dessous le texte document et son fac-similé.

Μαγούλα Θεοφάνη: ένας προϊστορικός οικισμός στη δυτική Θεσσαλική πεδιάδα

Αρχαιολογικό Δελτίο 58-64 τόμος Α΄ Μελέτες (2003-2009) [2012]: 1-30.

Ένα απομονωμένο κομμάτι του υλικού πολιτισμού πιθανόν να μην μπορεί από μόνο του να βοηθήσει στην έρευνα για την κατανόηση ενός πολιτισμικού φαινομένου, δεν παύει όμως να είναι ένα κομμάτι του παζλ που το συνθέτει. Αποφασίσαμε να δημοσιεύσουμε τα ευρήματα αυτής της ανασκαφής για δύο λόγους: Ο πρώτος λόγος είναι ότι το μεγαλύτερο και ίσως σπουδαιότερο τμήμα αυτού του οικισμού έχει καταστραφεί.

Η εξέλιξη των αιχμών βελών αποκρουσμένου λίθου κατά την Εποχή του Χαλκού με ιδιαίτερη έμφαση στην Υστεροελλαδική περίοδο

Αρχαιολογικό Δελτίο 57 τόμος Α΄ Μελέτες (2002) [2010]: 1-52.

Η παρούσα μελέτη προσεγγίζει αφ’ ενός μεν μέσα από μία ευρύτερη τεχνολογική και γεωγραφική θεώρηση τις μορφολογικά συγγενείς αιχμές βελών της εποχής του Χαλκού, αφ’ ετέρου δε επικεντρώνεται στη μελέτη υλικού από θολωτούς τάφους της Μεσσηνίας.