ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2021

The Late Bronze Age Shipwreck off the islet of Modi (Poros)

Skyllis 11:2 (2011): 25-34.

The rocky islet of Modi is situated SE of Poros on a sea route very important for navigation in the region. On the north steep sloppy bottom of Modi, at a depth of 27-40 meters, the cargo of a Late Bronze Age shipwreck was discovered, during an underwater research project carried out by the Hellenic Institute of Marine Archaeology (HIMA), under the direction of the author.

Early seafaring in the Ionian Sea

Skyllis 11:2 (2011): 19-24.

This paper attempts to present the archaeological sites and cultural exchanges between the network of the Ionian Sea islands as stopping places of a long journey along the western coastline of Greece in the middle Mediterranean Sea through which people exchanged things, knowledge and experience.

Minoan shipsheds

Skyllis 11:2 (2011): 4-7.

Covered slipways or, shipsheds' were a diagnostic feature of military harbours in the classical world. A new dimension has been added to the subject with the discoveries at Kommos in southern Crete.

Ägina-Kolonna 2010

Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien 81 (2011): 47-72.

Work in 2010 at the ‘West Complex’ of Cape Kolonna was concerned with the East Street with a series of late Archaic occupation layers, the usage levels beneath these dating to the late Neolithic - Early Bronze Age period, and the concluding architectural recording of East Building 0-11

Ανασκαφικές και επιφανειακές έρευνες στη νότια Σαλαμίνα κατά το 2011. Μέρος B΄: Το Μυκηναϊκό κτήριο στο Πυργιακόνι και η θέση του στον περιβάλλοντα χώρο

Ακάμας 6 (Μάρτιος 2012): 11-17.

Κατά το Φθινόπωρο-Δεκέμβριο του 2011 συνεχίστηκε η συστηματική-εκπαιδευτική ανασκαφή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην περιοχή του Κλασικού-Ελληνιστικού τεμένους στη θέση Πυργιακόνι, νοτιοανατολικώς της ακρόπολης των Κανακίων, με ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα.

Ανασκαφικές και επιφανειακές έρευνες στη νότια Σαλαμίνα κατά το 2011. Μέρος Α΄: Έκθεση αποτελεσμάτων

Ακάμας 6 (Μάρτιος 2012): 2-10.

Κατά το Φθινόπωρο-Δεκέμβριο του 2011 εξελίχθησαν, μετά από καθυστέρηση οφειλόμενη σε λογιστικούς λόγους, για δέκατο-όγδοο, κατά σειράν, χρόνο, οι συστηματικές ανασκαφικές και επιφανειακές έρευνες και άλλες εργασίες του Τομέα Αρχαιολογία και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο νότιο τμήμα της Σαλαμίνας

Considerations of the Scale of Radiocarbon Offsets in the East Mediterranean, and Considering a Case for the Latest (Most Recent) Likely Date for the Santorini Eruption

Radiocarbon 54:3-4 (2012): 449-474.

The debate over the dating of the Santorini (Thera) volcanic eruption has seen sustained efforts to criticize or challenge the radiocarbon dating of this time horizon. We consider some of the relevant areas of possible movement in the 14C dating—and, in particular, any plausible mechanisms to support as late (most recent) a date as possible.

Problems in the Measurement, Calibration, Analysis, and Communication of Radiocarbon Dates (with Special Reference to the Prehistory of the Aegean World)

Radiocarbon 54:3-4 (2012): 423-434.

Radiocarbon dating encounters (1) problems of reservoir effects and regional/seasonal variation affecting the chronological reliability of measurements, (2) problems of calibration of measurements via comparison with tree segments of known dendrochronological dates,

The Chronology of Tell el-Daba: A Crucial Meeting Point of 14C Dating, Archaeology, and Egyptology in the 2nd Millennium BC

Radiocarbon 54:3-4 (2012): 407-422.

Radiocarbon dating at the Tell el-Daba site in the Nile Delta has created an enigma for many years. Despite great efforts, the difference of about 120 yr between the chronology based on 14C dates and the one based on archaeological evidence linked to the Egyptian historical chronology has not been solved.