ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2021

Landscapes of power in Protopalatial Crete: new evidence from Galatas, Pediada

Studi Micenei ed Egeo-Anatolici 53 (2011): 195-218.

A series of complex socio-economic changes led to the emergence of the first polities on Crete at the beginning of the 19th c. BCE. The social and political organization of these early political formations was, and still is, the focus of vivid discussion, especially after the integration of relevant theoretical thinking.

A group of peculiar seals in the Hieroglyphic corpus

Studi Micenei ed Egeo-Anatolici 53 (2011): 131-149.

The shape generally used by carvers of Hieroglyphic seals is the prismatic one (with three or four lateral faces). Among the exceptions are the seals with one face, which form a considerable group of twenty-two seals, which will be analyzed else­where;

Des quartiers spécialisés d’artisans à l’époque géométrique

στο A. Esposito & G.M. Sanidas (επιμ.), «Quartiers» artisanaux en Grèce ancienne. Une perspective méditerranéenne (Lille 2012): 125-154.

The study concerns the question of the existence or not of specialized artisans areas in Geometric Greece. Since it is not possible to present the data from the entire Greek world, the discussion concentrates mostly in the comparison between Attica and Euboea.

Espaces de la production céramique et spécialisation artisanale entre Bronze et Fer en Égée

στο A. Esposito & G.M. Sanidas (επιμ.), «Quartiers» artisanaux en Grèce ancienne. Une perspective méditerranéenne (Lille 2012): 107-124.

This paper is the first step of a common work aiming at a definition of pottery production through consideration of artisanal space and comparison with other kinds of data like technical characteristics of the products or textual sources.

Mycenaeans and the Adriatic: A nautical challenge. Investigating the beginnings of navigation in the Adriatic Sea

Ενάλια. Περιοδική έκδοση του Ινστιτούτου Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών XI (2012): 146-151.

Στο παρόν άρθρο γίνεται μία γενική επισκόπηση των δυνατοτήτων και των ναυτικών παραμέτρων σύμφωνα με τις οποίες θα ήταν εφικτός ο οργανωμένος, συχνά επαναλαμβανόμενος και στέρεα εδραιωμένος Μυκηναϊκός διάπλους της Αδριατικής θάλασσας, με στόχο τις εμπορικές συναλλαγές και την αναλόγως προκύπτουσα δραστηριότητα.

Υποβρύχια έρευνα στο σπήλαιο ‘Καθεδρικό’ στο Ακρωτήρι Χανίων

Ενάλια. Περιοδική έκδοση του Ινστιτούτου Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών XI (2012): 86-91.

Κατά την διάρκεια υποβρύχιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2007 από καταδυτικό κλιμάκιο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδας στην περιοχή Ακρωτηρίου Χανίων, εντοπίστηκε καταβυθισμένο σπήλαιο με την επωνυμία ‘Καθεδρικό’.