ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2021

Ενάλια αρχαιολογική έρευνα στον Αργοσαρωνικό, 2006-2007

Ενάλια. Περιοδική έκδοση του Ινστιτούτου Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών XI (2012): 70-85.

Η υποβρύχια έρευνα που διεξάγει το Ι.ΕΝ.Α.Ε. τα τελευταία έτη στον Αργοσαρωνικό, επικεντρώθηκε, κατά τις ερευνητικές περιόδους 2006 και 2007, στη θαλάσσια περιοχή γύρω από τη νησίδα Μόδι, ΝΑ του Πόρου, όπου μετά από εντατική έρευνα των ετών 2003 και 2005 είχαν εντοπιστεί σημαντικότατες ενάλιες αρχαιότητες, κυρίως της Ύστερης Εποχής του Χαλκού.

Kirrha (Phocide)

Bulletin de Correspondance Hellénique 134 Rapports (2010): 545-549.

La fouille systématique franco-grecque sur le site de Kirrha a commencé en 2009, après plusieurs étapes préparatoires.

Malia, Secteur Pi

Bulletin de Correspondance Hellénique 134 Rapports (2010): 589-591.

La seconde campagne d'étude consacrée au secteur Pi fouillé en 2005, 2007 et 2008 s'est déroulée du 8 juin au 4 juillet 2009.

Argos: L’Aspis

Bulletin de Correspondance Hellénique 134 Rapports (2010): 551-566.

Dans le cadre du Programme d'étude topographique et architecturale de l'Aspis, cofinancé depuis 2005 par l'EFA et l'INSTAP, la campagne de 2009 a comporté, d'une part, des opérations de terrain, d'autre part, des travaux d'étude.

Etude des coutumes funéraires en Crète néopalatiale

Bulletin de Correspondance Hellénique 134 (2010): 31-70.

Θέμα της παρούσας μελέτης είναι η ένδεια των πληροφοριών που σχετίζονται με τα ταφικά έθιμα της νεοανακτορικής περιόδου (1650/1640-1440/1430 π.Χ.). Εκτίθενται οι διάφοροι παράγοντες, φυσικοί και πολιτισμικοί, που θα μπορούσαν να ευθύνονται για αυτό.

À propos des obsidiennes du palais de Malia

Bulletin de Correspondance Hellénique 134 (2010): 1-29.

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στα ευρήματα από οψιανό που ανακαλύφθηκαν κατά τις πρόσφατες ανασκαφές που διεξήχθησαν στα προανακτορικά και πρωτοανακτορικά επίπεδα, μέσα ή δίπλα στο ανάκτορο των Μαλίων. Το υλικό αυτό εξετάστηκε από διάφορες απόψεις και πρωτίστως από τη σκοπιά της τεχνικής επεξεργασίας.

The role of Cyprus and the Mycenaean / Greek presence in the island from the End of Bronze Age to the first Phases of Iron Age

Studi Micenei ed Egeo-Anatolici 52 (2010): 149-167.

In the period following the fall of Mycenaean palaces, of the Hittite empire and the small states in Syro-Palestinian areas a likely new role for Cyprus seems to open. The island not only maintains its peculiar position as key point for trade but also becomes the cross-road for people who stop in Cyprus, often only provisioning, moving from and towards other countries.

The archaeological evidence of the Late Bronze Age and Protogeometric occupation under the Roman Villa Dionysus, Knossos, Crete, and an overview of the Protogeometric data of Greece

Annual of the British School at Athens 107 (2012): 189-209.

Κατά τις τελευταίες ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν κάτω από τη Ρωμαϊκή Βίλα του Διονύσου στην Κνωσό της Κρήτης, συνελέγη αρχαιοβοτανικό υλικό από στρώματα που χρονολογούνται στην Εποχή του Χαλκού και στην Πρωτογεωμετρική περίοδο. Η αρχαιοβοτανική συγκέντρωση της Εποχής του Χαλκού αποδείχθηκε σχετικά φτωχή, αντιπροσωπεύοντας σποραδικά κατάλοιπα που εισχώρησαν τυχαία στο συμπαγές στρώμα από όστρακα και πέτρες.

Mycenae revisited. Part 4: Assessing the new data

Annual of the British School at Athens 107 (2012): 161-188.

Το παρόν είναι το τέταρτο και τελευταίο μια σειράς άρθρων εμπνευσμένων από την εκ νέου ανακάλυψη, το 2003, δύο σκελετών που ανέσκαψε ο Παναγιώτης Σταματάκης το 1877 στο λακκοειδή Τάφο VI του Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών.

New light on the Labyrinth Fresco from the Palace at Knossos

Annual of the British School at Athens 107 (2012): 143-159.

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η νωπογραφία του «Λαβυρίνθου», θραύσματα της οποίας εντοπίστηκαν από Sir Arthur Evans κατά τις ανασκαφές που διεξήγαγε στην ανατολική πτέρυγα του μινωϊκού ανακτόρου στην Κνωσσό. Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι το σχέδιο πραγματοποιήθηκε με εγχάραξη στην επιφάνεια του κονιάματος και την πλήρωση των αυλακώσεων με ένα καθαρό κόκκινο χρώμα.

Martial Minoans? War as social process, practice and event in Bronze Age Crete

Annual of the British School at Athens 107 (2012): 87-141.

Μαζί με την πολιτική, την οικονομία και τη θρησκεία, ο πόλεμος είναι ένας από τους θεμελιώδεις παράγοντες που μπορούν να μορφοποιήσουν την κοινωνία και τις ομαδικές ταυτότητες.

Surviving crisis: Insights from new excavations at Karphi, 2008

Annual of the British School at Athens 107 (2012): 1-85.

Seventy years after its first investigation, Karphi (Karfi) on Crete was the subject of a new pilot excavation in 2008. The main aim was to provide the first up-to-date detailed contextual records for the site across a representative area, thus filling in interpretative gaps left by the original extensive excavation.

The Brown bear in Greece: A brief review of bones and images in the Neolithic and Bronze Ages

in J.-P. Brugal, A. Gardeisen, A. Zucker (eds) 2011. Prédateurs dans tous leurs états. Évolution, Biodiversité, Interactions, Mythes, Symboles. XXXIe rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes, Antibes:Éditions APDCA, 269-284.

The brown bear is, together with the wolf, at the heart of many of the earliest known cults and rituals. This old and persistent connection produced a solid and familiar symbolism, which, irrespective of cultural or historical parameters, reproduces and highlights the archetypical properties of this animal: motherhood, fertility, protection of the young, healing power.