ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ

Social Dimensions of Food in the Prehistoric Balkans

Oxford & Philadelphia 2018

Social Dimensions of Food in the Prehistoric Balkans Ever since the definition of the Neolithic Revolution by Vere Gordon Childe, archaeologists have been aware of the crucial importance of food for the understanding of prehistoric developments. Numerous studies have classified and described cooking ware, hearths and ovens, have studied food residues and more recently also stable isotopes in skeletal material.

Ακρωτήρι Θήρας. Η Αρχιτεκτονική της Δυτικής Οικίας

Αθήνα 2019

Ακρωτήρι Θήρας. Η Αρχιτεκτονική της Δυτικής Οικίας Οι ανασκαφές που διεξάγονται στον προϊστορικό οικισμό του Ακρωτηρίου της Θήρας, υπό την αιγίδα της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, είναι εξαιρετικά γενναιόδωρες σε ευρήματα. Η μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου του νησιού, στα μέσα περίπου της 2ης χιλιετίας π.Χ., σφράγισε με παχύ στρώμα τέφρας τα ερείπια μιας πόλης ακμάζουσας, όπως δηλώνουν τα πολυώροφα σπίτια με την πλούσια διακόσμηση και την εξεζητημένη οικοσκευή.

Country in the City. Agricultural Functions in Protohistoric Urban Settlements (Aegean and Western Mediterranean)

Oxford 2019

Country in the City. Agricultural Functions in Protohistoric Urban Settlements (Aegean and Western Mediterranean) The existence of an opposition between rural and urban spaces is an important question for our societies, and one that has been posed since the radical transformations of the 20th century and the so-called ‘end of the peasants’. In this context it becomes also a question for archaeologists and historians.

Tracing Technoscapes. The Production of Bronze Age Wall Paintings in the Eastern Mediterranean

Leiden 2018

Tracing Technoscapes. The Production of Bronze Age Wall Paintings in the Eastern Mediterranean Colourful surface treatments form an integral element of vernacular and élite architecture of ancient societies. This is also true for the various regions of the Eastern Mediterranean in the 2nd millennium B.C.E., where elaborate wall paintings furnished temples, tombs, palatial buildings, and in general more elaborate houses.

Excavations at Sissi IV. Preliminary Report on the 2015-2016 Campaigns

Louvain-la-Neuve 2018

Excavations at Sissi IV. Preliminary Report on the 2015-2016 Campaigns Following a first 5-year programme between 2007 and 2011 and three earlier preliminary reports published as Aegis 1.4 and 6, the Belgian School at Athens returned to Sissi in 2015. This volume describes the results of the 2015 and 2016 campaigns, in part concentrating on the remains of a large, Neopalatial monumental complex with Central Court, which was initially recognised in 2011.

Beyond Cyclades. Early Cycladic Sculpture in Context from Mainland Greece, the North and East Aegean

Oxford 2019

Beyond Cyclades. Early Cycladic Sculpture in Context from Mainland Greece, the North and East Aegean This second volume on Early Cycladic (and Cycladicising) sculptures found in the Aegean, examines finds from mainland Greece, along with the rarer items from the north and east Aegean, with the exception of those discovered in the Cyclades (covered in the preceding volume), and of those found in Crete. The significance of these finds is that these are the principal testimonies of the influence of the Early Bronze Age Cycladic cultures in the wider Aegean.

Exploring a Terra Incognita on Crete. Recent Research on Bronze Age Habitation in the Southern Ierapetra Isthmus

Philadelphia 2019

Exploring a Terra Incognita on Crete. Recent Research on Bronze Age Habitation in the Southern Ierapetra Isthmus This book brings together for the first time scholars working on the Bronze Age settlement patterns and material culture of the southern Ierapetra Isthmus, a region that actively participated in the coastal and maritime trade networks of East Crete. During the past few decades, while various archaeological projects focused on the northern isthmus, the Ierapetra area remained largely neglected and unknown, a terra incognita.

Kavousi IIC. The Late Minoan IIIC. Settlement at Vronda. Specialist Reports and Analyses

Philadelphia-Pennsylvania 2016

Kavousi IIC. The Late Minoan IIIC. Settlement at Vronda. Specialist Reports and Analyses Detailed analyses of the architecture, pottery, other finds (including figurines and stone tools), and botanical and faunal remains are presented in this third volume, along with a complete history of the site and an attempt to reconstruct the social, political, and religious organization of the settlement.

An Archaeology of Prehistoric Bodies & Embodied Identities in the Eastern Mediterranean

Oxford 2016

An Archaeology of Prehistoric Bodies & Embodied Identities in the Eastern Mediterranean In these 28 thematically arranged papers, specialists in the archaeology of the eastern Mediterranean confront the perceived invisibility of past bodies and ask new research questions. Contributors discuss new and old evidence; they examine how bodies intersect with the material world, and explore the role of body-situated experiences in creating distinct social and other identities.

Οργάνωση του χώρου και κοινωνικές ταυτότητες στη μυκηναϊκή Αργολίδα. Συμβολή στη μελέτη της Αρχαιολογίας του Τοπίου με την χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Αθήνα 2017

Οργάνωση του χώρου και κοινωνικές ταυτότητες στη μυκηναϊκή Αργολίδα. Συμβολή στη μελέτη της Αρχαιολογίας του Τοπίου με την χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών Ένα βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι η διαπίστωση ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στην Αργολίδα χρησιμοποιούνταν ποικίλες στρατηγικές για την οργάνωση και διαμόρφωση του τοπίου, όπως η χωρική συσχέτιση/αποσυσχέτιση, η αρχιτεκτονική επιδεικτική κατανάλωση, η χρήση δραματουργικών στοιχείων στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, με στόχο το διαρκή χειρισμό των κοινωνικών ταυτοτήτων όσων το βίωναν με κάθε τρόπο.

Early Cycladic Sculpture in Context

Oxford 2017

Early Cycladic Sculpture in Context Using the material from recent excavation projects, and drawing on the papers presented at a symposium held in Athens in 2014, it is possible now to undertake a fresh overview of the entire body of sculpture from the Cycladic islands which has been found in secure archaeological contexts. Beginning with early examples from Neolithic settlement sites and extending into a consideration of material found in later contexts, the 35 chapters are divided into sections which examine sculpture from settlements, cemeteries and the sanctuary at Kavos, concluding with a discussion of material, techniques and aspects of manufacture.

How Long is a Century? Late Minoan IIIB Pottery. Relative Chronology and Regional Differences

Louvain-la-Neuve 2017

How Long is a Century? Late Minoan IIIB Pottery. Relative Chronology and Regional Differences Covering approximately the century between 1300 and 1200 BC, the Late Minoan IIIB phase remains a blurred episode of Minoan civilisation. Archaeological data present a contradictory picture: on the one hand, they suggest a time of prosperity, with favourable conditions of subsistence and growth; on the other hand, there are signs of trouble illustrated by a series of abandonments of century-old occupied settlements.