ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ

Bild und Ornament im frühen Athen

Regensburg 2015

Bild und Ornament im frühen Athen Bild und Ornament sind in ihrer visuellen Funktion eng aufeinander bezogen. Das vorliegende Buch hat sich zur Aufgabe gemacht, Bild-Ornament-Relationen für das 10. bis 7. Jh. v. Chr. in Athen nachzuzeichnen.

The Human Face of Radiocarbon. Reassessing Chronology in Prehistoric Greece and Bulgaria, 5000-3000 cal BC

Lyon 2016

The Human Face of Radiocarbon. Reassessing Chronology in Prehistoric Greece and Bulgaria, 5000-3000 cal BC This volume presents the results of a multidisciplinary research program (“Balkans 4000”) financed by the French National Research Agency (ANR) and coordinated by the editor between 2007 and 2011, when she was a member of the Maison de l’Orient et de la Méditerranée (Laboratory of Archaeology and Archaeometry).

Thravsma. Contextualising the Intentional Destruction of Objects in the Bronze Age Aegean and Cyprus

Louvain 2015

Thravsma. Contextualising the Intentional Destruction of Objects in the Bronze Age Aegean and Cyprus How does intentionally inflicting damage to material objects mediate the human experience in the prehistoric eastern Mediterranean? For all of the diversity in cultural practice in the civilisations of the Greek mainland and Aegean islands, Crete, Cyprus and the eastern coast of Italy between 4000-750 BC, archaeologists consider the custom of ritually killing objects as a normative, if inconsistent practice.

Cyprus. An Island Culture. Society and Social Relations from the Bronze Age to the Venetian Period

Oxford/Oakville 2012

Cyprus. An Island Culture. Society and Social Relations from the Bronze Age to the Venetian Period This volume presents the proceedings of the 9th annual conference in Postgraduate Cypriot Archaeology (POCA 2009), which was held at the Ioannou Centre for Classical and Byzantine Studies, University of Oxford from the 19th to the 21st of November 2009. POCA 2009 encompassed 24 presentations by postgraduate students and young researchers, coming from a number of institutions and universities in Europe and the United States.

Η αρχαία Τήνος

Αθήνα 2013

Η αρχαία Τήνος Μια συλλογική επιστημονική μελέτη, με σκοπό την προβολή της ιστορίας της Τήνου έως τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους, με επιστημονικά κριτήρια που στοιχειοθετούνται από τις αρχαιολογικές ανασκαφές στην Τήνο και τις Κυκλάδες, από μαρτυρίες γραπτών πηγών της αρχαιότητας και τη διεθνή βιβλιογραφία.

Μυκηναϊκή Αρκαδία. Αρχαιολογική και τοπογραφική θεώρηση

Αθήνα 2015

Μυκηναϊκή Αρκαδία. Αρχαιολογική και τοπογραφική θεώρηση Η παρούσα μελέτη είναι μια απόπειρα για την ανασύνθεση της εικόνας της μυκηναϊκής Αρκαδίας με βάση τα αρχαιολογικά και τοπογραφικά δεδομένα, τέσσερις και πλέον δεκαετίες μετά τη συστηματική έρευνα τον R. Howell (BSA 1970) στον ίδιο χώρο.

Pots, Workshop and Early Iron Age Society. Function and Role of Ceramics in Early Greece

Bruxelles 2015

Pots, Workshop and Early Iron Age Society. Function and Role of Ceramics in Early Greece This volume brings together a number of papers that were presented at the international symposium on Pots, Workshops and Early Iron Age Society. Function and Role of Ceramics in Early Greece organised by the University of Athens (UoA) and the Université libre de Bruxelles (ULB), and held at the Université libre de Bruxelles in November 2013.

Kretisch geometrische Keramik-Form und Dekor. Entwicklung aus Tradition und Rezeption

Möhnesee 2013

Kretisch geometrische Keramik-Form und Dekor. Entwicklung aus Tradition und Rezeption Um die Mitte des 9. Jhs. v. Chr. bringen die Töpfer und Vasenmaler auf Kreta einen eigenwilligen geometrischen Keramikstil hervor, dessen Hauptmerkmale kurvolineare Ornamente und erste figürliche Darstellungen nach dem Ende der bronzezeitlichen minoischen Kultur sind. Besonders die Ornamente - Schlaufenlinien, Spiralen und Flechtbänder - sind in der Forschung häufig auf nahöstlichen Einfluss zurückgeführt worden.

Festòs e Haghia Triada. Rinvenimenti minori I. Materiale per la tessitura

Padova 2014

Festòs e Haghia Triada. Rinvenimenti minori I. Materiale per la tessitura The volume presents the study of the material associated with textile manufacture, deriving from the Neolithic and Minoan levels of Phaistos and Ayia Triada. It includes 6 chapters and 5 technical appendixes. In the first chapter, the archaeological sequence of both sites is described with particular attention to the areas and periods with more important evidence of textile production.

Τα προϊστορικά της νήσου Τήνου

Αθήνα 2014

Τα προϊστορικά της νήσου Τήνου Η υποδοχή του βιβλίου από το αναγνωστικό κοινό της Τήνου και από ενδιαφερόμενους ειδικούς επιστήμονες και Βιβλιοθήκες πολύ σύντομα εξάντλησαν την πρώτη έκδοση του παρόντος. Στην παρούσα 2η έκδοση ο συγγραφέας με περισσότερα και νεότερα στοιχεία αναδομεί τα Κεφάλαια και τα περιεχόμενα τους λαμβάνοντας υπόψη νεότερες μελέτες και άρθρα με τα οποία βελτιώνονται κάποιες θέσεις, ενισχύονται κάποιες απόψεις του και προτείνονται σε συγκεκριμένα ζητήματα νέες εκδοχές.