ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ

Die Bedeutung der minoischen und mykenischen Glyptik. VI. Internationales Siegel-Symposium aus Anlass des 50 jährigen Bestehens des CMS Marburg, 9.-12. Oktober 2008

Mainz 2010

Die Bedeutung der minoischen und mykenischen Glyptik. VI. Internationales Siegel-Symposium aus Anlass des 50 jährigen Bestehens des CMS Marburg, 9.-12. Oktober 2008

Το βιβλίο παρουσιάζει τα αποτελέσματα του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Σφραγιδογλυφίας με τίτλο ‘Die Bedeutung der minoischen und mykenischen Glyptik‘. Το συνέδριο έλαβε χώρα στο Marburg (Γερμανία) τον Οκτώβριο του 2008, με την ευκαιρία των 50 ετών του Corpus der Minoischen und Mykenischen Siegel. Τα 33 άρθρα είναι γραμμένα στα αγγλικά (23), γερμανικά (8) και γαλλικά (2).

Dawn of Discovery: The Early British Travellers to Crete. Richard Pococke, Robert Pashley and Thomas Spratt, and their Contribution to the Island’s Bronze Age Archaeological Heritage

Oxford 2010

Dawn of Discovery: The Early British Travellers to Crete. Richard Pococke, Robert Pashley and Thomas Spratt, and their Contribution to the Island’s Bronze Age Archaeological Heritage It is intended to focus on three important British travellers to Crete during the 18th and 19th centuries to establish whether or not they wade any significant contribution to the field of research with regard to the archaeological heritage of Bronze Age Crete. It is an attempt to bring these ‘lost pioneers’ of antiquity to the fore and to recognize their efforts as part of the foundation of the discovery of the island’s Bronze Age archaeology prior to the groundbreaking excavations of Sir Arthur Evans. They arc Richard Pococke (1704-65), Robert Pashley (1805-59) and Thomas Spratt (1811-88).

Αρχαιολογικό έργο Κρήτης 1: Πρακτικά της 1ης συνάντησης, Ρέθυμνο, 28-30 Νοεμβρίου 2008

Ρέθυμνο 2010

Αρχαιολογικό έργο Κρήτης 1: Πρακτικά της 1ης συνάντησης, Ρέθυμνο, 28-30 Νοεμβρίου 2008

Από τις 28 έως τις 30 Νοεμβρίου 2008 έγινε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης η 1η Συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης, που οργανώθηκε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και την 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. H Παγκρήτια αυτή συνάντηση, αίτημα με μακρά ιστορία, πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα βαθιάς ικανοποίησης και με τη συμμετοχή πολλών νέων και πεπειραμένων συναδέλφων. Ο τόμος περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των προφορικών και επιτοίχιων ανακοινώσεων με ποικίλο περιεχόμενο: ανασκαφές, αποκαταστάσεις, αναστηλώσεις, εργασίες συντήρησης, ψηφιακές εφαρμογές.

Η Ελλάδα στο ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο των Βαλκανίων κατά την 5η και 4η χιλιετία π.Χ.

Αθήνα 2010

Η Ελλάδα στο ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο των Βαλκανίων κατά την 5η και 4η χιλιετία π.Χ. Με την ευκαιρία της φιλοξενίας της έκθεσης "Το ξεχασμένο παρελθόν της Ευρώπης. Η κοιλάδα του Δούναβη, 5000-3500 π.Χ.", το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού - Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, οργανώνει για συγκριτικούς σκοπούς μια παράλληλη παρουσίαση περίπου 90 αρχαιολογικών αντικειμένων από ελληνικές νεολιθικές θέσεις με κατοίκηση κατά την 5η και 4η χιλιετία π.Χ. Η παρουσίαση έχει ως στόχο να αναδείξει τις ομοιότητες αλλά και τις διαφορές μεταξύ της Ελλάδας και άλλων περιοχών της ΝΑ Ευρώπης πριν από 7.000 χρόνια και να εντάξει τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στον ελλαδικό και αιγαιακό χώρο την περίοδο αυτή σε ένα ευρύτερο ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο.

The Lost World of Old Europe: The Danube Valley, 5000-3500 BC

New York 2010

The Lost World of Old Europe: The Danube Valley, 5000-3500 BC

In the prehistoric Copper Age, long before cities, writing, or the invention of the wheel, Old Europe was among the most culturally rich regions in the world. Its inhabitants lived in prosperous agricultural towns. The ubiquitous goddess figurines found in their houses and shrines have triggered intense debates about women's roles. The Lost World of Old Europe is the accompanying catalog for an exhibition at New York University's Institute for the Study of the Ancient World. This superb volume features essays by leading archaeologists as well as breathtaking color photographs cataloguing the objects, some illustrated here for the first time.

Ancient Cyprus in the British Museum: Εssays in Ηonour of Veronica Tatton-Brown

London 2009

Ancient Cyprus in the British Museum: Εssays in Ηonour of Veronica Tatton-Brown The ancient Cypriot collections of the British Museum have inspired the essays in this volume in honour of Veronica Tatton-Brown, who for many years was their curator. Written by her academic colleagues and friends, the themes covered range from funeral rites at Late Bronze Age Enkomi to sculptured portraits of parents and children in the 5th and 4th centuries BC, along with the reconstruction of the Persian siege ramp at Palaipaphos and the history of Cypriot archaeology as revealed in the Museum's archives.

Inside the City in the Greek World: Studies of Urbanism from the Bronze Age to the Hellenistic Period

Cambridge 2009

Inside the City in the Greek World: Studies of Urbanism from the Bronze Age to the Hellenistic Period The focus of much recent archaeological study of urbanism has been on the relationship between urban centres and the rural sphere. However, this important line of inquiry has generally neglected the internal workings of cities. This volume presents an archaeological approach to urbanism in the ancient Aegean and related areas.

Μουσείο Μπενάκη, τόμος 8

Αθήνα 2008

Μουσείο Μπενάκη, τόμος 8 Πρόκειται για τον όγδοο τόμο του περιοδικού του Μουσείου Μπενάκη. Τα δύο πρώτα άρθρα γραμμένα στην αγγλική γλώσσα αναφέρονται σε μία χρυσή μυκηναϊκή κύλικα του Μουσείου. Η χρυσή κύλικα με έκτυπη διακόσμηση σκύλων αγοράστηκε το 1939 από τον ίδιο τον Αντώνιο Μπενάκη και αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά προϊστορικά εκθέματα του Μουσείου.

Uncovering Ancient Greece: Fifty Years of Archaeological Discoveries

Massachusetts 2009

Uncovering Ancient Greece: Fifty Years of Archaeological Discoveries Catalogue of an exhibition held at the de Menil Gallery (January 12, 2009 - March 3) to celebrate a long and fruitful career of Hugh Sackett with Groton School. Principally associated throughout his career with the British School in Athens, Mr. Sackett is best known for his work at five important archaeological digs that were the focus of the exhibition: the Dema and Vari Houses near Athens, the Unexplored Mansion at Knossos in Crete, the town of Lefkandi on the island of Euboea, and a previously unknown Minoan palace complex at Palaikastro in eastern Crete.

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ. Étude régionale de la Crète aux Minoen Récent II-IIIB (1450-1200 av. J.-C.). 1. La Crète centrale et occidentale

Louvain-la-Neuve 2009

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ. Étude régionale de la Crète aux Minoen Récent II-IIIB (1450-1200 av. J.-C.). 1. La Crète centrale et occidentale À la croisée de l’Âge d'or de la civilisation minoenne et de l'Âge du Fer, les 250 ans d'histoire de la société crétoise couverts par cet ouvrage représentent une période encore fortement débattue (1450-1200 av. J.-C.). Cette problématique historique spécifique, résumée sous l’appellation de « Crète mycénienne », s’est longtemps concentrée sur le site majeur de Knossos et les relations variées entre les sociétés complexes de la Crète et de la Grèce continentale.

Excavations at Sissi. Preliminary Report on the 2007-2008 Campaigns

Louvain-la-Neuve 2009

Excavations at Sissi. Preliminary Report on the 2007-2008 Campaigns During 2007 and 2008, the Belgian School at Athens undertook its first ever excavation on Crete, at the Minoan site of Sissi on the north coast of the island. Located at a few kilometres from the palatial site of Malia, the Sissi settlement presents a unique test case to examine the relationship between a palace site and its hinterland during the Bronze Age (2600-1250 BC).

Die Synchronisierung der nördlichen Levante und Kilikiens mit der ägäischen Spätbronzezeit

Wien 2009

Die Synchronisierung der nördlichen Levante und Kilikiens mit der ägäischen Spätbronzezeit For several decades we know quite a lot of sites in the northern Levant which yield Aegean finds, especially Mycenaean pottery and figurines. This study contains a catalogue of Mycenaean pottery, imported as well as locally made, found in Syria, the Lebanon and Cilicia in undisturbed contexts. These are of particular importance for the synchronization with sites in Southern Greece. There, the typology of the Mycenaean pottery is ensured by several settlement sequences.

Die geometrische Keramik von Kap Kolonna

Wien 2009

Die geometrische Keramik von Kap Kolonna The Protogeometric and Geometric pottery presented in this volume was mainly found on the Kolonna Hill, a cape protruding into the sea in front of the island of Aigina, bearing a settlement from Neolithic times onwards. The high quantities of Protogeometric pottery indicate that the acropolis of Cape Kolonna, which was abandoned during the Late Mycenaean times, was resettled in the 10th century B.C. It is apparent that the inhabitants of Aigina had close relations with Athens from the beginning, independent of their transmitted Doric descent, as the decorated ceramic fine wares have been almost exclusively imported from there.

Interconnections in the Eastern Mediterranean. Lebanon in the Bronze and Iron Ages. Proceedings of the International Symposium Beirut 2008

Beirut 2009

Interconnections in the Eastern Mediterranean. Lebanon in the Bronze and Iron Ages. Proceedings of the International Symposium Beirut 2008 The book publishes the Proceedings of the four day Symposium ‘Interconnections in the Eastern Mediterranean during the Bronze Age (Early, Middle, Late) and the Iron Age’ that was held in November 2008 in Beirut (Lebanon). The aims of the Symposium were: 1) To initiate in Lebanon an International forum for Mediterranean archaeology, 2) To focus on regionalism between ancient Lebanon and the Mediterranean world during Bronze Age and Iron Age.