ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ

L’edificio protopalaziale dell’Acropoli Mediana di Festòs (Vani CV-CVII)

Venezia 2017

L’edificio protopalaziale dell’Acropoli Mediana di Festòs (Vani CV-CVII) The present book consists in the full publication of both the structures and related finds excavated in the Protopalatial building located at the southern slope of the so-called Acropoli Mediana at Phaistos, ca. 100 m West of the Palace (Rooms CV, CVI and CVII). This building was the object of a rescue excavation, carried out by Doro Levi in 1969 and 1971.

Palatial Economy in the Ancient Near East and in the Aegean. First Steps towards a Comprehensive Study and Analysis, Acts of the ESF Exploratory Workshop held in Sèvres, 16–19 Sept.

Pisa, Roma 2017

Palatial Economy in the Ancient Near East and in the Aegean. First Steps towards a Comprehensive Study and Analysis, Acts of the ESF Exploratory Workshop held in Sèvres, 16–19 Sept. Les échanges scientifiques et, plus précisément, le travail de comparaison à différentes échelles entre les palais égéens et proche-orientaux est très vite apparu comme une nécessité après le déchiffrement du linéaire B, et même avant. Le travail en commun et la comparaison restent des défis, et les méthodes de comparaison (échelles, objets, finalités) restent des objets de discussion.

Tegea IΙ. Investigations in the Sanctuary of Athena Alea 1990-94 and 2004

Αθήνα 2014

Tegea IΙ. Investigations in the Sanctuary of Athena Alea 1990-94 and 2004 Knut Ødegård and his collaborators have held a key position here, but their survey work and other projects have focused on an analysis of the landscape surrounding Tegea and on the urban centre, not on the sanctuary. We expect, however, that the results from our first excavation project in the sanctuary of Athena Alea, as they are presented here, will encourage work to be continued also there.

Tegea I. Investigations in the Temple of Athena Alea 1991-94

Αθήνα 2014

Tegea I. Investigations in the Temple of Athena Alea 1991-94 Knut Ødegård and his collaborators have held a key position here, but their survey work and other projects have focused on an analysis of the landscape surrounding Tegea and on the urban centre, not on the sanctuary. We expect, however, that the results from our first excavation project in the sanctuary of Athena Alea, as they are presented here, will encourage work to be continued also there. In such a continuation also the Norwegian institute and Norwegian archaeologists want to participate.

Seals, Craft and Community in Bronze Age Crete

Νέα Υόρκη 2016

Seals, Craft and Community in Bronze Age Crete Emily Anderson turns light on the moment just before the palaces, recognizing it as a remarkably vibrant phase of socio-cultural innovation. Exploring the role of craftspersons, travelers and powerful objects, she argues that social change resulted from creative work that forged connections at new scales and in novel ways.

A New York Aegean Bronze Age Colloquium in Memory of Ellen N. Davis

Philadelphia, Pennsylvania 2016

A New York Aegean Bronze  Age Colloquium in Memory of Ellen N. Davis In the area of metalwork, several papers investigate interconnections within and around the Aegean during the Early, Middle, and Late Bronze Ages (Betancourt, Ferrence, and Muhly, Weingarten, Kopcke), while others examine metal ware in its social context (Wiener). Papers on wall painting range from studies of pigments and optical illusions (Vlachopoulos), to representations of water (Shank). Anthropomorphic representations, or their absence, of goddesses or priestesses (Jones), rulers (Palaima), or initiates (Koehl) are also studied here with new eyes and fresh insights.

Κνωσός. Το ανάκτορο και ο αρχαιολογικός χώρος

Αθήνα 2015

Κνωσός. Το ανάκτορο και ο αρχαιολογικός χώρος Ο οδηγός παρέχει με ευσύνοπτο τρόπο βασικές πληροφορίες για το φυσικό περιβάλλον, τους μύθους και την ιστορία του τόπου. Αναφέρει. συνοπτικά τις έρευνες, τις ανασκαφές και τις εργασίες προστασίας των ερειπίων.

The Galatas Survey. Socio-Economic and Political Development of a Contested Territory in Central Crete during the Neolithic to Ottoman Periods

Philadelphia 2017

The Galatas Survey. Socio-Economic and Political Development of a Contested Territory in Central Crete during the Neolithic to Ottoman Periods This volume explores the results of the American archaeological survey (2005-2007) carried out around the area of Galatas in Central Crete, as requested by Georgos Rethemiotakis, the Director of Excavations at Galatas.

ACHAIOS: Studies Presented to Professor Thanasis I. Papadopoulos

Oxford 2016

ACHAIOS: Studies Presented to Professor Thanasis I. Papadopoulos The origins, as well as the interconnections of the Mycenaeans with other civilizations, were always of great interest to Prof. Papadopoulos. This honorary volume expands to diverse eras, from Neolithic to Byzantine times, following Mycenaean paths that lead even to the distant East: to Egypt, whose culture Prof. Papadopoulos taught for many years at Ioannina University, and to Jordan, where he excavated for more than 10 years.

The Wall Paintings of the West House at Mycenae

Philadelphia 2017

The Wall Paintings of the West House at Mycenae The wall paintings discussed in this volume were originally discovered in 1958 by Niko-laos Verdelis during the excavation of the West House, one of the four buildings, also known as the “Ivory Houses,” south of Grave Circle B, at Mycenae.

Prehistoric Aegean and Near Eastern Metal Types

Copenhagen 2015

Prehistoric Aegean and Near Eastern Metal Types The catalogue contains all Aegean metals kept in the Department of Ancient Cultures of Denmark and the Mediterranean. In the section on the Near Eastern metals, bronzes from Hama, however, are not included. Except for that, all metal objects from the Near East dated before 1000 BC are found in the catalogue.