ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΙΓΕΑ

Ενημερωτικό Δελτίο για την Αιγαιακή και Κυπριακή Προϊστορία

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Αιγαιακή και Κυπριακή Προϊστορία λαμβάνουν ήδη πάνω από 700 αποδέκτες, συμπεριλαμβανομένων Εφορειών, αρχαιολογικών σχολών, βιβλιοθηκών κτλ. Μέχρι σήμερα έχουν αποσταλεί 18 δελτία. Δυστυχώς λόγω της οικονομικής κρίσης, τα έξοδα για αυτήν την προσπάθειά μας καλύπτονται αποκλειστικά από τις συνδρομές των μελών, καθώς οι επανειλημμένες προσπάθειές μας για εξεύρεση επιχορήγησης είναι μέχρι στιγμής άκαρπες. Ως ένδειξη ευχαριστίας σε αυτούς που μας υποστήριξαν εξαρχής και συνεχίζουν να μας στηρίζουν οικονομικά, το Ενημερωτικό Δελτίο θα αποστέλλεται από τον Φεβρουάριο του 2011 και εξής μόνο στα μέλη. Οι υπόλοιποι φίλοι του Αιγέα θα λαμβάνουν πλέον ένα απλό ενημερωτικό email.

Καλώς ήρθατε στον Αιγέα!

Καλώς ήρθατε στον επίσημο, νέο δικτυακό τόπο του Αιγέα. Στόχος του Αιγέα είναι να συμβάλει με τρόπο ουσιαστικό στην άμεση ενημέρωση, επικοινωνία και εποικοδομητική συνεργασία των αρχαιολόγων, αλλά και φίλων της προϊστορικής αρχαιολογίας του Αιγαίου. Eλπίζουμε στην υποστήριξη, ενίσχυση και συμμετοχή σας στην φιλόδοξη αυτή προσπάθεια και σας ευχόμαστε καλή πλοήγηση στον ιστότοπο!