ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΙΓΕΑ

Το Ινστιτούτο Κλασικών Σπουδών μέλος του Αιγέα

Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας, που το Ινστιτούτο Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου είναι από τις 20 Ιανουαρίου 2011 μέλος του Αιγέα. Το καταξιωμένο ίδρυμα με τη σημαντική και συνεπή συμβολή του στην αιγαιακή προϊστορική έρευνα και ειδικότερα στην μυκηναϊκή αρχαιολογία, αποτελεί τον πρώτο επιστημονικό φορέα, που γίνεται μέλος της Εταιρείας. Επιπλέον θα θέλαμε με την ευκαιρία να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς το Ινστιτούτο για τη δωρεά 150 Ευρώ προς ενίσχυση των δράσεων της Εταιρείας και επίσης στην καθηγήτρια Olga Krzyszkowska για την ενίσχυση και την εμπιστοσύνη της στο έργο του Αιγέα.

Ενημερωτικό Δελτίο για την Αιγαιακή και Κυπριακή Προϊστορία

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Αιγαιακή και Κυπριακή Προϊστορία λαμβάνουν ήδη πάνω από 700 αποδέκτες, συμπεριλαμβανομένων Εφορειών, αρχαιολογικών σχολών, βιβλιοθηκών κτλ. Μέχρι σήμερα έχουν αποσταλεί 18 δελτία. Δυστυχώς λόγω της οικονομικής κρίσης, τα έξοδα για αυτήν την προσπάθειά μας καλύπτονται αποκλειστικά από τις συνδρομές των μελών, καθώς οι επανειλημμένες προσπάθειές μας για εξεύρεση επιχορήγησης είναι μέχρι στιγμής άκαρπες. Ως ένδειξη ευχαριστίας σε αυτούς που μας υποστήριξαν εξαρχής και συνεχίζουν να μας στηρίζουν οικονομικά, το Ενημερωτικό Δελτίο θα αποστέλλεται από τον Φεβρουάριο του 2011 και εξής μόνο στα μέλη. Οι υπόλοιποι φίλοι του Αιγέα θα λαμβάνουν πλέον ένα απλό ενημερωτικό email.

Καλώς ήρθατε στον Αιγέα!

Καλώς ήρθατε στον επίσημο, νέο δικτυακό τόπο του Αιγέα. Στόχος του Αιγέα είναι να συμβάλει με τρόπο ουσιαστικό στην άμεση ενημέρωση, επικοινωνία και εποικοδομητική συνεργασία των αρχαιολόγων, αλλά και φίλων της προϊστορικής αρχαιολογίας του Αιγαίου. Eλπίζουμε στην υποστήριξη, ενίσχυση και συμμετοχή σας στην φιλόδοξη αυτή προσπάθεια και σας ευχόμαστε καλή πλοήγηση στον ιστότοπο!