ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • ΜΆΡΤΙΟΣ 2021
 • ΔΕΥ 1
  ΗΠΑ, New York - 12:00

  A Relative Chronology of Late 14th and 13th-Century Monuments at Mycenae: A Stoneworking Perspective

  New York Aegean Bronze Age Colloquium

  Nicholas Blackwell

 • ΤΡΙ 2
 • ΤΕΤ 3
  Ιρλανδία, Dublin - 17:30

  Beyond Ritual at Keros: “Domesticity” and the Quotidian in Early Bronze Age Aegean

  Online lecture

  Evi Margaritis (The Cyprus Institute)

  Πληροφορίες & εγγραφή

  Διοργάνωση:  Trinity College Dublin

 • ΠΕΜ 4
 • ΠΑΡ 5
 • ΣΑΒ 6
 • ΚΥΡ 7
 • ΔΕΥ 8
 • ΤΡΙ 9
 • ΤΕΤ 10
  Αγγλία, Λονδίνο

  Layers of memory. 2009-2019: Ten years of excavations and research at Kirrha (Phocis, Greece)

  Institute of Classical Studies, Senate House Malet St, Room 349

  Mycenaean Seminar

  Raphaël Orgeolet (Marseilles)

 • ΠΕΜ 11
 • ΠΑΡ 12
 • ΣΑΒ 13
 • ΚΥΡ 14
 • ΔΕΥ 15
 • ΤΡΙ 16
 • ΤΕΤ 17
 • ΠΕΜ 18
 • ΠΑΡ 19
 • ΣΑΒ 20
 • ΚΥΡ 21
 • ΔΕΥ 22
  Ελλάδα, Θεσσαλονίκη - 19:00

  Recent archaeological activities at prehistoric Thorikos (Lavreotiki, Attica) by the Belgian School at Athens

  Τμήμα Αρχαιολογίας-Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  Διαδικτυακή διάλεξη

  Sylviane Déderix (Καθολικό Πανεπιστήμιο Louvain)

 • ΤΡΙ 23
 • ΤΕΤ 24
 • ΠΕΜ 25
 • ΠΑΡ 26
 • ΣΑΒ 27
 • ΚΥΡ 28
 • ΔΕΥ 29
 • ΤΡΙ 30
 • ΤΕΤ 31