ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
 • ΤΕΤ 1
 • ΠΕΜ 2
 • ΠΑΡ 3
 • ΣΑΒ 4
 • ΚΥΡ 5
 • ΔΕΥ 6
 • ΤΡΙ 7
 • ΤΕΤ 8
 • ΠΕΜ 9
 • ΠΑΡ 10
 • ΣΑΒ 11
 • ΚΥΡ 12
 • ΔΕΥ 13
 • ΤΡΙ 14
 • ΤΕΤ 15
 • ΠΕΜ 16
 • ΠΑΡ 17
 • ΣΑΒ 18
 • ΚΥΡ 19
 • ΔΕΥ 20
  Ελλάδα, Αθήνα - 19:00

  An archaeological and epigraphical overview of the inscriptions of the cult centre of the city of Knossos

  Βρετανική Σχολή Αθηνών

  Διαδικτυακή διάλεξη

  Athanasia Kanta, Dimitri Nakassis, Thomas G. Palaima & Massimo Perna

  Η ανακοίνωση γίνεται στο πλαίσιο του 15ου Μυκηνολογικού Συνεδρίου.

  Εγγραφή

 • ΤΡΙ 21
  Ελλάδα, Αθήνα - 19:00

  An assemblage of Linear B administrative documents from Ayios Vasileios, Laconia

  Βρετανική Σχολή Αθηνών

  Διαδικτυακή διάλεξη

  Adamantia Vassilogamvrou, John Bennet, Angeliki Karagianni, Vassilis Petrakis, Nektarios Karadimas & Eleftheria Kardamaki

  Η ανακοίνωση γίνεται στο πλαίσιο του 15ου Μυκηνολογικού Συνεδρίου.

  Εγγραφή

 • ΤΕΤ 22
  Ελλάδα, Τήνος 22/09/2021 - 26/09/2021

  Δ΄ Διεθνές Κυκλαδολογικό Συνέδριο

  Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού

  Διεθνές Συνέδριο

 • ΠΕΜ 23
  Ελλάδα, Τήνος 22/09/2021 - 26/09/2021

  Δ΄ Διεθνές Κυκλαδολογικό Συνέδριο

  Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού

  Διεθνές Συνέδριο

 • ΠΑΡ 24
  Ελλάδα, Τήνος 22/09/2021 - 26/09/2021

  Δ΄ Διεθνές Κυκλαδολογικό Συνέδριο

  Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού

  Διεθνές Συνέδριο

 • ΣΑΒ 25
  Ελλάδα, Τήνος 22/09/2021 - 26/09/2021

  Δ΄ Διεθνές Κυκλαδολογικό Συνέδριο

  Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού

  Διεθνές Συνέδριο

  Ελλάδα, Αθήνα 25/09/2021 - 17:00 - 26/09/2021

  Σε Δεύτερη Χρήση: Μια αρχαιολογική και ανθρωπολογική επισκόπηση της ανακύκλωσης και επανάχρησης στον ελληνικό κόσμο, Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση για Νέους Ερευνητές

  Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

  Διαδικτυακό συνέδριο

 • ΚΥΡ 26
  Ελλάδα, Τήνος 22/09/2021 - 26/09/2021

  Δ΄ Διεθνές Κυκλαδολογικό Συνέδριο

  Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού

  Διεθνές Συνέδριο

  Ελλάδα, Αθήνα 25/09/2021 - 17:00 - 26/09/2021

  Σε Δεύτερη Χρήση: Μια αρχαιολογική και ανθρωπολογική επισκόπηση της ανακύκλωσης και επανάχρησης στον ελληνικό κόσμο, Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση για Νέους Ερευνητές

  Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

  Διαδικτυακό συνέδριο

 • ΔΕΥ 27
  Κύπρος, Λευκωσία - 19:30

  Maritime connections in Eastern Mediterranean Prehistory

  Πανεπιστήμιο της Κύπρου

  Διαδικτυακή διάλεξη

  Theodora Moutsiou

 • ΤΡΙ 28
 • ΤΕΤ 29
 • ΠΕΜ 30