ADVANCED SEARCH +

Aegeus Society For Aegean Prehistory

BOOKS | 2014

1 February 2019

Ιωλκός. Η εϋκτιμένη πόλη του Ομήρου. Ένα αστικό κέντρο στο μυχό του Παγασητικού κόλπου

Βασιλική Αδρύμη -Σισμάνη

Ιωλκός. Η εϋκτιμένη πόλη του Ομήρου. Ένα αστικό κέντρο στο μυχό του Παγασητικού κόλπου

City: Volos

Year: 2014

Publisher: Hellenic Ministry of Culture

Description: Paperback, 928 p., numerous b/w tables, numerous b/w & colour figures, 20 x 29.2 cm

Abstract (in Greek)

Ο μυκηναϊκός οικισμός του Διμηνίου αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα ανάπτυξης ενός μεγάλου αστικού κέντρου στην ανατολική Θεσσαλία, καθώς είναι ο μόνοs από τους τρεις γνωστούς οικισμούς στην παραλιακή ζώνη του λιμανιού του Παγασητικού Κόλπου (Κάστρο Βόλου/Παλιά, Πευκάκια και Διμήνι), αλλά και από τους υπόλοιπους μυκηναϊκούς οικισμούς της Θεσσαλίας, που έχει ανασκαφεί συστηματικά σε μεγάλη έκταση.

Οι πρώτες σωστικές ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν το 1977 και αποκάλυψαν σημα­ντικά αρχιτεκτονικά ευρήματα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στα ανατολικά του λόφου με τον νεολιθικό οικισμό. Οι ανασκαφές που συνεχίστηκαν μέχρι το 1997, άλλοτε με εντα­τικό ρυθμό και άλλοτε περιορισμένα, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες, είχαν κυρίως σωστικό χαρακτήρα. Εντούτοις στο διάστημα των είκοσι αυτών ετών (1977-1997), αποκαλύφθηκε το μεγαλύτερο μέρος του μυκηναϊκού οικισμού που είναι γνωστό ως σήμερα. Τα πορίσματα αυτών των ερευνών αποτέλεσαν το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής και δημοσιεύτηκαν πρόσφατα σε μία αυτοτελή μελέτη με τον τίτλο «Ο Μυκηναϊκός οικισμός του Διμηνίου». Το 1997, καθώς είχε ολοκληρωθεί η απαλλοτρίωση τριάντα πέντε στρεμμάτων, που αποτελούσαν τον κεντρικό ιστό της μυκηναϊκής πόλης, το Υπουργείο Πολιτισμού ενέταξε τη συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Διμηνίου, στο σύνολο του, στο Β και Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης με παράλληλη έναρξη συστηματικής ανασκαφικής έρευνας στο κέντρο του μυκηναϊκού οικισμού που συνεχίστηκε μέχρι το 2004. Το αποτέλεσμα της συστηματικής ανασκαφής, που διενεργήθηκε μετά την πραγματοποίηση γεωφυσικών ερευνών, ήταν η αποκάλυψη του διοικητικού κέντρου του μυκηναϊκού οικισμού. Το 2011-2012, στο πλαίσιο του Κοινοτικού Προγράμματος ΕΣΠΑ, μελετήθηκε και κατασκευάστηκε ένα μόνιμο στέγαστρο προστασίας πάνω από τα κεντρικά Μέγαρα του διοικητικού κέντρου, για την κατασκευή του οποίου διανοίχτηκαν πέδιλα θεμελιώσεως, τα οποία βοήθησαν ουσιαστικά στον επανέλεγχο της στρωματογραφίας.

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του μόνιμου στεγάστρου και τη μελέτη του νέου υλικού που προήλθε από τις εργασίες αυτές, υπήρξε καθοριστική η διαπίστωση ότι, παρά τη διενέργεια σημαντικών ανασκαφών σε θέσεις της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στον θεσσαλικό χώρο, η ελληνόγλωσση συναφής βιβλιογραφία στερείται μίας συστηματικής παρουσίασης των οργανωτικών και οικονομικών δομών ενός αστικού οικισμού αυτής της περιόδου. Έτσι προέκυψε η αναγκαιότητα για τη μελέτη και δημοσίευση του συνόλου του ανασκαφικού υλικού (οικίες, διοικητικό κέντρο, νεκροταφείο και ευρήματα) προκειμένου να καταστεί σαφής η πολεοδομική οργάνωση, αλλά και τα επιμέρους στοιχεία του κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα του οικισμού σε σχέση με τους σύγχρονους, αντίστοιχους οικισμούς της κεντρικής και νότιας Ελλάδας.

Contents

Πρόλογος [9]

Εισαγωγή [13]

Κεφάλαιο 1: Το ιστορικό των ερευνών στους οικισμούς της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στη Θεσσαλία [17]

Κεφάλαιο 2: Η γεωγραφική θέση του οικισμού και το φυσικό του περιβάλλον [53]

Κεφάλαιο 3: Η κατοίκηση στην Πρώιμη και στη Μέση Εποχή του Χαλκού [63]

Κεφάλαιο 4: Η κατοίκηση στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού [79]

Κεφάλαιο 5: Ταφική αρχιτεκτονική [283]

Κεφάλαιο 6: Η κεραμική της ΥΕΙΙΙΒ2 περιόδου από το στρώμα καταστροφής του διοικητικού κέντρου [333]

Κεφάλαιο 7: Κινητά ευρήματα [573]

Συμπεράσματα [843]

Αγγλική περίληψη [877]

Βραχυγραφίες [890]

Συντομογραφίες [891]

Βιβλιογραφία [895]


Comments

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.