ADVANCED SEARCH +

Aegeus Society For Aegean Prehistory

BOOKS | 2015

1 February 2016

Ο οχυρωμένος προϊστορικός οικισμός στο Παλαμάρι Σκύρου. Διεπιστημονική συνάντηση για το έργο έρευνας και ανάδειξης, Αθήνα, 23-24 Οκτωβρίου 2012

Edited by Liana Parlama, Maria D. Theochari, Christina Romanou & Stamatis Bonatsos

City: Athens

Year: 2015

Publisher: Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτισμικής Κληρονομιάς, Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Επιστημονική Επιτροπή Έργου Παλαμαριού Σκύρου

Description: Paperback, 468 p., numerous colour figures, 28 x 21 cm

Abstract

This volume is the result of an Interdisciplinary Meeting, organized by the Scientific Committee of Palamari Skyros in October 2012, at Benaki Museum Auditorium on Pireos Street, on the occasion of thirty-one years after the first excavation, in 1981, in Palamari bay, on the NE coast of Skyros. A fortified city of the Early and Middle Bronze Age was excavated there, and its findings provide new evidence on prehistoric Aegean civilization. The purpose of the meeting was the presentation and discussion of the conclusions that have emerged from the archaeologic and archaeometric study of the recent excavation material. Funding of excavation by European Projects since 2000 has allowed to proceed with new archaeometric researches such as carbon-14 datings, paleogeographic reconstruction of the landscape, geophysical mapping, sedimentological studies, anthropological and archaeozoology studies, metalwork analyses and specific studies of stone carving and ceramics. These researches provide us with valuable information on archaeological work and contributed to the understanding of the place and the activities of people who lived there since the beginning of the 3rd to the middle of the 2nd BC millennium.

Contents

Χαιρετισμοί
Λίνα Μενδώνη [8-9]
Βασίλης Λαμπρινουδάκης [10-11]
Λιάνα Παρλαμά, Μαρία Δ. Θεοχάρη, Σταμάτης Μπονάτσος, Χριστίνα Ρωμανού, Πρόλογος [13-17]

Εισαγωγή PDF
Λ. Παρλαμά, Το ανασκαφικό έργο [19-24]
Λ. Παρλαμά & Στ. Μπονάτσος, Εργασίες προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης του οχυρωμένου προϊστορικού οικισμού στο Παλαμάρι της Σκύρου στο πλαίσιο των Κοινοτικών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Γ΄ Κ.Π.Σ. και Ε.Σ.Π.Α.) [25-33]
Στ. Μπονάτσος, Ενημερωτική Έκθεση Επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο [34-38]

Αρχαιολογική Έρευνα
Λ. Παρλαμά & Μ. Δ. Θεοχάρη, Παλαμάρι Σκύρου: Νεότερα δεδομένα για τη στρωματογραφία και τη χρονολόγηση του οικισμού [39-48]
Στ. Μπονάτσος & Χρ. Ρωμάνου, Παλαμάρι Σκύρου: Η στρωματογραφική ακολουθία του οικισμού στην περιοχή της νότιας οχύρωσης [49-69] PDF
Χρ. Ρωμάνου, Η οχύρωση του Παλαμαρίου [71-92] PDF
Χρ. Ρωμάνου, Η ανασκαφή τμήματος του οικισμού στην περιοχή της νότιας οχύρωσης, με χαρακτηριστικά εργαστη-ριακής και αποθηκευτικής χρήσης. Οι τετράπλευρες κατασκευές – «πλυντήρια» [93-111] PDF
Ε. Φρούσσου, Η κεραμική της Μέσης Εποχής του Χαλκού από το Παλαμάρι στην έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Σκύρου [113-142]
Μ. Χολέβα, Περιστρέφοντας τον κεραμικό τροχό στο Παλαμάρι Σκύρου: Νέες τεχνολογικές πρακτικές και κεραμικές παραδόσεις στο Αιγαίο της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού [143-166] PDF

Αρχαιομετρικές Έρευνες
Α. Σαρρής, Ν. Παπαδόπουλος, S. Dederix, M.C. Salvi & E. Monahan, Χαρτογραφική αποτύπωση του προϊστορικού οικισμού στο Παλαμάρι Σκύρου μέσω γεωφυσικών τεχνικών [167-188] PDF
Κ. Παυλόπουλος, Μ. Τριανταφύλλου, Δ. Μάρκου, Γ. Αποστολόπουλος, Π. Καρκάνας, Α. Κούλη & Β. Καψιμάλης, Παλαιογεωγραφική ανασύσταση του τοπίου της ευρύτερης περιοχής του προϊστορικού οικισμού Παλαμαρίου (ΒΑ Σκύρος) κατά το Ολόκαινο [189-200]
Π. Καρκάνας, Οι διαδικασίες σχηματισμού των αρχαιολογικών επιχώσεων του Παλαμαρίου [201-222] PDF
Γ. Τσαρτσίδου, Μελέτη φυτολίθων από τις αρχαιολογικές αποθέσεις του Παλαμαρίου [223-238] PDF
Γ. Μανιάτης & Θ. Αρβανίτη, Χρονολογήσεις οστών με άνθρακα-14 από το Παλαμάρι Σκύρου και σύγκριση με άνθρακες: ο ακριβής προσδιορισμός των οικιστικών φάσεων [239-255]
Γ. Φακορέλλης, B.N. Damiata, Ε. Βαρδάλα-Θεοδώρου, Μ. Ντίνου, J. Southon, K. Τρανταλίδου, Χρονολόγηση με άνθρακα-14 του Παλαμαρίου και υπολογισμός της απόκλισης του διαμερίσματος της θάλασσας της δεξαμενής του άνθρακα στην περιοχή των Βόρειων Σποράδων κατά την Εποχή του Χαλκού [257-272] PDF


Λιθοτεχνία – Μεταλλοτεχνία – Οστά – Όστρεα
Χ. Σ. Αγουρίδης, Τα εργαλεία λειασμένου λίθου από τον οικισμό της Εποχής του Χαλκού στο Παλαμάρι της Σκύρου. Μελέτη προέλευσης και διακίνησης των πρώτων υλών [273-294]
Γ. Μάνος, Από το εύρημα … στην ερμηνεία. Ιχνολογία, συγκριτική τεκμηρίωση και πειραματική αρχαιολογία στο Παλαμάρι Σκύρου [295-308] PDF
Δ. Ταμπακόπουλος & Γ. Μανιάτης, Διερεύνηση της προέλευσης του μαρμάρου ενός ειδωλίου από το Παλαμάρι της Σκύρου [309-320] PDF
Στ. Μπονάτσος, Μετάλλινα ευρήματα από τις ανασκαφές Παλαμαρίου [321-346] PDF
Μ. Γεωργακοπούλου & Γ. Μπασιάκος, Μεταλλουργικές δραστηριότητες και χρήση των μετάλλων στο Παλαμάρι [347-466] PDF
Κ. Τρανταλίδου, Αποκρυπτογραφώντας τα ζωικά κατάλοιπα. Bιοποικιλότητα και κτηνοτροφία στο Παλαμάρι της Πρώιμης και Μέσης Εποχής του Χαλκού [366-466] PDF

Πρόγραμμα Διεπιστημονικής Συνάντησης [467-468]


Comments

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.