ADVANCED SEARCH +

Aegeus Society For Aegean Prehistory

BOOKS | 2012

30 April 2015

Πρακτικά 2ου Συμποσίου ARCH_RNT. Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες

Edited by N. Zacharias

Πρακτικά 2ου Συμποσίου ARCH_RNT. Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες

City: Kalamata

Year: 2012

Publisher: University of Peloponnese

Description: Paperback, 238 p., b/w figures in text, 23x17 cm

From the preface (in Greek)

Τον Οκτώβριο του 2010, 65 εγγεγραμμένοι σύνεδροι παρουσίασαν 50 πρωτότυπες εργασίες στη διάρκεια του 2ου Συμποσίου ARCH RNT – Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες που διοργανώθηκε και φιλοξενήθηκε από το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών της Καλαμάτας.
Ο τόμος περιέχει 26 εργασίες οι οποίες υποβλήθηκαν για κρίση και έκδοση στα Πρακτικά του Συμποσίου. Οι εργασίες αναφέρονται στο σύνολο των θεματικών της σύγχρονης αρχαιολογικής έρευνας και συγκεκριμένα στις γεωφυσικές διασκοπήσεις, τις εφαρμογές των ΓΠΣ και υπολογιστικών συστημάτων, τις απόλυτες χρονολογήσεις, τον χαρακτηρισμό και τις αναλύσεις αντικειμένων και υλικών της πολιτιστικής κληρονομιάς, στις σύγχρονες προσεγγίσεις της επιστήμης της συντήρησης, ανάδειξης και προστασίας. Με αυτή την σειρά εμφανίζονται στα περιεχόμενα του τόμου.

Contents

G.N. Tsokas, A. Stampolidis, Boris di Fiore & A. Vassilogamvrou, Geophysical investigations at Agios Vassileios hill south of Sparta [11-26]

Γ.Ν. Τσόκας , Γ. Βαργεμέζης, Α. Σταμπολίδης, Η. Φίκος, Π. Τσούρλος & Ε. Κόρκα, Γεωφυσική διασκόπηση σε αρχαιολογική θέση στο Χιλιομόδι Κορινθίας [27-47]

Σ. Τσιπίδης, Μ. Κατσιάνης, Κ. Κωτσάκης & Α. Κουσουλάκου, Ψηφιακή τεχνολογία και ανασκαφική έρευνα: μια νέα προσέγγιση στην τεκμηρίωση και την ερμηνεία των αρχαιολογικών δεδομένων με τη χρήση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών [49-55]
Text

Γ. Σταμάτης, Εφαρμογές ψηφιοποίησης και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
για τη διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων του νομού Αιτωλοακαρνανίας [57-65]

Μ. Μπαρδάνη & Ι. Γιαννακοπούλου, Αρχαιολογία και εικονική πραγματικότητα στην αρχαία Μεσσήνη: Οι περιπτώσεις του Ασκληπιείου και του Ανακτόρου του Νέστορα [67-77]

Λ. Καραλή, Περιβαλλοντική αρχαιολογία στην Ελλάδα: Τα νεώτερα δεδομένα [79-83]

L. Karali, C. Saliari & E. Spyropoulou, Application of archaeo-environmental methods for the detection of natural and anthropogenic changes in Messenia [85-91]

D. Tsiafaki, The contribution of new technologies in archaeology: goals & issues [93-98]
Text

B. Kόκλα, Α. Ψαρρού & Β. Κωνσταντίνου, Η ψηφιακή ανάλυση ένα χρήσιμο εργαλείο στην τεκμηρίωση των έργων τέχνης [99-106]

D. Moullou, N. Bisketzis, Ch. Tselonis, D. Egglezos, O. Filippopoulou & F.V. Topalis, Methods and tools for the study of artificial illumination in antiquity [107-114]
Text

Γ. Κίτης, Μία απλή μέθοδος μέτρησης της θερμοφωταύγειας μεταξύ 77°Κ και 300°Κ [115-120]

F. Mavridis, N. Laskaris, A. Papadea, O. Apostolikas, K. Trantalidou, G. Kotzamani, P. Karkanas, Y. Maniatis, I. Liritzis & L. Kormazopoulou, Ανώνυμο σπήλαιο Σχιστού Κερατσινίου: Χρονολόγηση δειγμάτων οψιανού απο στρώματα του Ανώτερου Πλειστόκαινου και των αρχών του Ολόκαινου με τη μέθοδο SIMS-SS / Αnonymous cave of Schisto at Keratsini: Dating of obsidian samples oriented from Late Pleistocene-Early Holocene deposits with the SIMS-SS method [121-131]
Text

J.M. Murphy, K. Πολυκρέτη, Β. Κανταρέλου & Α.Γ. Καρύδας, Προσδιορισμός προέλευσης και τεχνολογία γυάλινων χαντρών από το παλάτι του Νέστορα στην Πύλο με φθορισμομετρία ακτινών-Χ [133-141]
Text

A. Papathanasiou, L.A. Schepartz, M.P. Richards & E. Malapani, Βioarchaeological evidence for social differentiation in the health and diet of Μycenaean Pylos [143-151]
Text

M. Kαπάρου & Ν. Ζαχαριάς, Τεχνολογική μελέτη υαλωδών αντικειμένων της μυκηναϊκής περιόδου από την Αργολίδα: Πρώτες παρατηρήσεις [153-162]

Μ. Παπαγεωργίου & Ν. Ζαχαριάς, Συγκριτική αναλυτική μελέτη γυάλινων αγγείων της ύστερης αρχαιότητας: συλλογές Πελοποννήσου και Μαγνησίας [163-169]

Γ. Μαστροθεόδωρος, Ν. Ζαχαριάς, Κ.Γ. Μπέλτσιος, Β. Αραβαντινός, Κ. Καλλιγά & Δ. Οικονόμου, Μελέτη διακοσμητικών χρωστικών αρχαϊκής κεραμικής από τη Θήβα. Συμβολή στην εξακρίβωση της προέλευσης [171-176]

S. Papadopoulos & N. Nerantzis, New evidence on ancient mining from Lekani and metal production from Aghios Antonios, Thasos [177-181]
Text

Th. Katsaros, E. Meramveliotaki, Th. Ganetsos & N. Laskaris, A study of artifacts of semiprecius stones using RAMAN spectroscopy [183-188]

E.T. Delegou, M. Konstantinidou, C. Kiranoudis & A. Moropoulou, Assessment of cleaning interventions on marble surfaces using a fuzzy model [189-198]

I. Παπαγιάννη & Β. Πάχτα, Συγκριτική ανάλυση υποστρωμάτων επιδαπέδιων ψηφιδωτών ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιοδου [199-205]

M. Mertzani, Working with excavated organic materials in Greece: problems, approaches, strategies [207-211]

Β. Στάικου & Γ. Φακορέλλης, Ανάλυση ελληνιστικού υφάσματος από το Θύρρειο Αιτωλοακαρνανίας με SEM-EDX [213-217]

Π. Μαρίνου, Γ. Φακορέλλης, Σ. Μπογιατζής & Αικ. Μαλέα, Φυσικο-χημικός χαρακτηρισμός θραυσμάτων ελεφαντόδοντου της εξωτερικής επένδυσης ενός υστερορωμαϊκού αποθηκευτικού κιβωτιδίου από την ανασκαφή της αρχαίας Ελεύθερνας στην Κρήτη [219-224]

Α. Παγανού & Μ. Πέτρου, Μέθοδοι αναγνώρισης και ανάλυσης οργανικών υλικών φυτικής προέλευσης: καλάθια, ψάθες, σχοινιά [225-230]

Μ. Πέτρου & Α. Πούρνου, Η χρήση μικροσκοπικών τεχνικών στη μελέτη της παθολογίας ένυδρου παλαιοντολογικού ξύλου 7.000.000 ετών [231-238]


Comments

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.