ADVANCED SEARCH +

Aegeus Society For Aegean Prehistory

ARTICLES | 2010

Ανασκαφή Στρόφιλα Άνδρου

Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 165 (2010) [2013], 119-121

Η ανασκαφή του νεολιθικού οικισμού του Στρόφιλα στην Άνδρο κατά το έτος 2010 ήταν μικρής διάρκειας (6-17/9/2010) και πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή του Δήμου Κορθίου Άνδρου και του INSTAP.

Ανασκαφή στο Καστρί Χαλανδριανής Σύρου

Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 165 (2010) [2013], 113-118

Συνεχίστηκε εφέτος για πέμπτο χρόνο η ανασκαφή στο Καστρί, τον οχυρωμένο πρωτοκυκλαδικό οικισμό της Χαλανδριανής της Σύρου. Η ανασκαφή χρηματοδοτήθηκε από φιλάρχαιο Συριανό πού επιθυμεί να μείνει ανώνυμος και διεξήχθη υπό τη διεύθυνση της προϊστάμενης της ΚΑ΄ Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και Σάμου Μαρίζας Μαρθάρη.

Προϊστορικός οικισμός «Ντικιλί Τας»

Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 165 (2010) [2013], 91-111

Κατά το 2010 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη ανασκαφική περίοδος του νέου ερευνητικού προγράμματος, το οποίο άρχισε κατά το 2008 στον προϊστορικό οικισμό της θέσης «Ντικιλί Τας», με τη στήριξη της Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών και της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών.

Συστηματική γεωφυσική έρευνα στη μυκηναϊκή ακρόπολη του Γλα

Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 165 (2010) [2013], 81-89

Μετά την παρέλευση σχεδόν εικοσαετίας από τις τελευταίες ανασκαφές στον Γλα και τις υποδειγματικές δημοσιεύσεις του ακαδημαϊκού καθηγητή Σπύρου Ιακωβίδη που κατέδειξαν την οργάνωση, χρήση, σημασία και μοναδικότητα του χώρου, άρχισε το 2010 τριετής συστηματική γεωφυσική έρευνα της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας στη μυκηναϊκή ακρόπολη του Γλα υπό τη διεύθυνση του υπογραφομένου.

Ανασκαφή στον Αγ. Βασίλειο Λακωνίας

Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 165 (2010) [2013], 65-80

Κατά το θέρος του 2010 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συστηματική έρευνα στον αρχαιολογικό χώρο του Αγίου Βασιλείου, στο Ξηροκάμπι Λακωνίας, υπό την αιγίδα της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, τη διεύθυνση της υπογραφομένης και χρηματοδότηση από το Institute for Aegean Prehistory (INSTAP).

Ανασκαφή Ίκλαινας Μεσσηνίας

Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 165 (2010) [2013], 33-51

Toν Ιούνιο του 2010 συνεχίσθηκε για τέταρτη χρονιά η ανασκαφή της Αρχαιολογικής Εταιρείας στη θέση Τραγάνες της Ίκλαινας Μεσσηνίας.

Ανασκαφή Μυκηνών

Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 165 (2010) [2013], 19-25

To 2010 η αρχαιολογική έρευνα στις Μυκήνες επικεντρώθηκε στο πεδίο μεν σε δύο σημεία, στην ανασκαφή δηλαδή της Ανατολικής Οικίας και, σε περιορισμένη έκταση, στην Κάτω Πόλη. Παράλληλα προχώρησε η μελέτη των ευρημάτων, από τις ανασκαφές των τελευταίων ετών στο Μουσείο των Μυκηνών.

Ανασκαφή στη Σκάλα Ωρωπού

Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 165 (2010) [2013], 9-18

Κατά το 2010 συνεχίστηκαν οι ανασκαφικές έρευνες της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας στον Δυτικό Τομέα του οικοπέδου του ΟΣΚ Σκάλας Ωρωπού, όπου εδώ και είκοσι πέντε περίπου χρόνια ερευνάται συστηματικά ο σημαντικός οικισμός των Γεωμετρικών-Αρχαϊκών χρονών, που ταυτίζεται με τον προκλασικό Ωρωπό, την ομηρική Γραία.

Λιμάνια του Ραμνούντος. Γεωμορφολογική και ενάλια αρχαιολογική έρευνα

Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 165 (2010) [2013], 1-8

H έρευνα του 2010 διεξήχθη σε δύο περιόδους στην παράκτια ζώνη του όρμου Ραμνούντος και στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή με σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό και έρευνα των δύο λιμενικών λεκανών.

Wilhelm Dörpfeld: ο αρχιτέκτονας, ο αρχαιολόγος, ο φιλέλληνας

Ιόνιος Λόγος, τόμος Β' (2010): 160-186.

Το όνομα του Wilhelm Dörpfeld έχει στενά συνδεθεί με το ομηρικό ζήτημα, για τις απόψεις του μάλιστα αυτές o μεγάλος Γερμανός ανασκαφέας απέκτησε σφοδρούς εχθρούς, αλλά και θερμούς υποστηρικτές έως σήμερα.

The prehistoric settlement of Archontiko Giannitson (in Greek)

Εγνατία 14 (2010): 257-274.

The systematic interdisciplinary excavation at the ArchontikoToumba, situated between ancient Pella and Giannitsa, illuminates a little-known period of Macedonian prehistory, which is chronologically located at the transition from the Early to the Middle Bronze Age. Two main settlement phases with sub-phases have been determined.

Geometric pottery from the ancient settlement at Karabournaki. A survey of the lower layers of the trench 23-13a (in Greek)

Εγνατία 14 (2010): 155-192.

In the present article is examined the geometric pottery that came out from the lower levels of the trench 23-13a, in the ancient settlement at Karabournaki. Geometric sherds have been mostly found between two successive floorings consisting of seashells and pebbles. There are indications that such floorings might have been used as substructures of exterior courtyards or streets.

Η εξέλιξη των αιχμών βελών αποκρουσμένου λίθου κατά την Εποχή του Χαλκού με ιδιαίτερη έμφαση στην Υστεροελλαδική περίοδο

Αρχαιολογικό Δελτίο 57 τόμος Α΄ Μελέτες (2002) [2010]: 1-52.

Η παρούσα μελέτη προσεγγίζει αφ’ ενός μεν μέσα από μία ευρύτερη τεχνολογική και γεωγραφική θεώρηση τις μορφολογικά συγγενείς αιχμές βελών της εποχής του Χαλκού, αφ’ ετέρου δε επικεντρώνεται στη μελέτη υλικού από θολωτούς τάφους της Μεσσηνίας.

Kirrha (Phocide)

Bulletin de Correspondance Hellénique 134 Rapports (2010): 545-549.

La fouille systématique franco-grecque sur le site de Kirrha a commencé en 2009, après plusieurs étapes préparatoires.