ADVANCED SEARCH +

Aegeus Society For Aegean Prehistory

BOOKS | 2013

Ανασκαφές Μυκηνών. IV. Η Οικία στις Πλάκες

Athens 2013

Ανασκαφές Μυκηνών. IV. Η Οικία στις Πλάκες H οικία ευρίσκεται στην θέση «Πλάκες», στους ΝΔ. πρόποδες του λόφου του Προφήτη Ηλία, επάνω από τη δεξιά όχθη του ρέματος της Κοκορέτσας και σε απόσταση περίπου 200 μ. από την βόρεια πύλη της ακρόπολης των Μυκηνών, σε ένα σημείο όπου ο Steffen σημειώνει λείψανα αρχαίων θεμελίων και αναλημμάτων (Antike Grund- und Stützmauern), χωρίς αυτά πού επισημαίνει να συμπίπτουν με βεβαιότητα με την θέση της ανασκαφής (Karten von Mykene, Blatt I, Berlin 1884).

Cultures in Contact: From Mesopotamia to the Mediterranean in the Second Millennium B.C.

New York 2013

Cultures in Contact: From Mesopotamia to the Mediterranean in the Second Millennium B.C. In conjunction with the 2008–9 exhibition Beyond Babylon: Art, Trade, and Diplomacy in the Second Millennium B.C. at The Metropolitan Museum of Art, a series of lectures brought together major international scholars in a variety of fields concerned with the worlds of the Near East and the eastern Mediterranean in the middle and late Bronze Ages.

Stable Places and Changing Perceptions: Cave Archaeology in Greece

Oxford 2013

Stable Places and Changing Perceptions: Cave Archaeology in Greece Caves are considered as important elements of world cultural heritage, having been actively used by man, with significant scientific, historical, archaeological, and anthropological value. However, it is not only their unique value, regarding these aspects, that makes caves particularly important.

Konvergenz und Divergenz. Beiträge zur keramischen Regionalgruppe Rethymnon-Armenoi und der Keramikproduktion Kretas im 14. und 13. Jh. v. Chr

Bonn 2013

Konvergenz und Divergenz. Beiträge zur keramischen Regionalgruppe Rethymnon-Armenoi und der Keramikproduktion Kretas im 14. und 13. Jh. v. Chr The subject of the present study, which presents the results of my doctoral dissertation at the University of Heidelberg, is the local pottery of the province of Rethymnon, Crete in the Late Minoan III period. The primary aim is to pinpoint the exact location of the regional workshop, and to explore its relation to other ceramic workshops in Crete.

Building the Bronze Age. Architectural and Social Change on the Greek Mainland during Early Helladic III, Middle Helladic and Late Helladic I (2 vols)

Groningen 2013

Building the Bronze Age. Architectural and Social Change on the Greek Mainland during Early Helladic III, Middle Helladic and Late Helladic I (2 vols) The Early Helladic III (EH III) and Middle Helladic (MH) periods in Greece are assumed in the literature to be simple in terms of social organization and material remains. However, these periods have barely been the subject of detailed studies of social change. Domestic architecture and the level of the household in particular, have received little consideration.

The Neolithic Settlement of Knossos in Crete: New Evidence for the Early Occupation of Crete and the Aegean Islands

Philadelphia 2013

The Neolithic Settlement of Knossos in Crete: New Evidence for the Early Occupation of Crete and the Aegean Islands The site of Knossos on the Kephala hill in central Crete is of great archaeological and historical importance for both Greece and Europe. Dating to 7000 B.C., it is the home of one of the earliest farming societies in southeastern Europe, and, in the later Bronze Age periods, it developed into a remarkable center of economic and social organization within the island, enjoying extensive relations with the Aegean, the Greek mainland, the Near East, and Egypt.

The settlement at Dhaskalio (The sanctuary on Keros and the origins of Aegean ritual practice: the excavations of 2006–2008. Volume I)

Oxford/Oakville 2013

The settlement at Dhaskalio (The sanctuary on Keros and the origins of Aegean ritual practice: the excavations of 2006–2008. Volume I) This is the first volume in the series "The Sanctuary on Keros: Excavations at Dhaskalio and Dhaskalio Kavos, 2006–2008". Here the findings are presented from the well-stratified settlement of Dhaskalio, today an islet near the Cycladic island of Keros, Greece.

Construire en Crète Minoenne. Une approche énergétique de l’architecture néopalatiale

Leuven/Liège 2013

Construire en Crète Minoenne. Une approche énergétique de l’architecture néopalatiale L’architecture crétoise néopalatiale (XVIIe-XVe s. av. J.-C.) est étudiée selon une approche énergétique qui permet de déterminer le temps nécessaire à la construction d’un édifice. Le nombre total d’heures de travail dévolues à l’accomplissement des différentes tâches sur le chantier, depuis l’acquisition des matériaux jusqu’à leur mise en place, est estimé.

Summaries of the Scientific Symposium: PAINTBRUSHES. Wall-painting and vase-painting of the 2nd millennium BC in dialogue

Athens 2013

Summaries of the Scientific Symposium: PAINTBRUSHES. Wall-painting and vase-painting of the 2nd millennium BC in dialogue XΡΩΣΤΗΡΕΣ (CHROSTERES)-PAINTBRUSHES was a scientific symposium addressed to archaeologists, conservators of antiquities and artists specialized in the study of Aegean iconography, who wereinvited to participate in open discussions on the dialectical relationship that developed between the arts of vase-painting and wall-painting in the Aegean during the second millennium BC.

Mediterranean Islands, Fragile Communities and Persistent Landscapes. Antikythera in Long-Term Perspective

Cambridge/New York 2013

Mediterranean Islands, Fragile Communities and Persistent Landscapes. Antikythera in Long-Term Perspective Mediterranean landscape ecology, island cultures and long-term human history have all emerged as major research agendas over the past half-century, engaging large swathes of the social and natural sciences. This book brings these traditions together in considering Antikythera, a tiny island perched on the edge of the Aegean and Ionian seas, over the full course of its human history from the Neolithic through the present day.

Diet, Economy and Society in the Ancient Greek World. Towards a Better Integration of Archaeology and Science

Leuven 2013

Diet, Economy and Society in the Ancient Greek World. Towards a Better Integration of Archaeology and Science The last decades have witnessed the adoption and refinement of various scientific techniques that allow us to reconstruct past diets, but also to understand the role of food in social interaction. These are exciting developments, but the proliferation of analytical techniques may also lead to over-specialization and fragmentation of the field.

Individuals and Society in Mycenaean Pylos

Leiden, Boston 2013

Individuals and Society in Mycenaean Pylos This book revises our understanding of Mycenaean society through a detailed analysis of individuals attested in the administrative texts from the Palace of Nestor at Pylos in southwestern Greece, ca. 1200 BC. It argues that conventional models of Mycenaean society, which focus on administrative titles and terms, can be improved through the study of named individuals.

The Gurob Ship-Cart Model and Its Mediterranean Context

College Station 2013

The Gurob Ship-Cart Model and Its Mediterranean Context When Shelley Wachsmann began his analysis of the small ship model excavated by assistants of famed Egyptologist W. M. F. Petrie in Gurob, Egypt, in 1920, he expected to produce a brief monograph that would shed light on the model and the ship type that it represented. Instead, Wachsmann discovered that the model held clues to the identities and cultures of the enigmatic Sea Peoples, to the religious practices of ancient Egypt and Greece, and to the oared ships used by the Bronze Age Mycenaean Greeks.

Aphrodite’s Kephali: An Early Minoan I Defensive Site in Eastern Crete

Philadelphia 2013

Aphrodite’s Kephali: An Early Minoan I Defensive Site in Eastern Crete The small site of Aphrodite's Kephali, among several other Minoan and later sites, took advantage of the valley topography in the Isthmus of Ierapetra in eastern Crete by establishing themselves along the nearby hills, resulting in easy access to the natural trade route between the Aegean and the Libyan Seas. A discussion of the architecture, artifacts, and ecofacts are presented from the excavation of this Early Minoan I watchtower.