ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ἐπιστημονικὸ Συμπόσιο εἰς μνήμην Στεφάνου Ἀθ. Κουμανούδη (1818-1899)

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Αρχαιολογική Εταιρεία & Επιγραφικό Μουσείο
Ημερομηνία & ώρα: 20/12/2018 - 22/12/2018