ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ἐπιστημονικὸ συμπόσιο εἰς μνήμην τοῦ γενικοῦ ἐφόρου τῶν ἀρχαιοτήτων Παναγιώτου Εὐστρατιάδου (1815-1888)

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο επί των οδών Ασωμάτων 33 και Ψαρομηλίγκου 21
Ημερομηνία & ώρα: 2015/12/11 - 2015/12/12