ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

11ο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Ρέθυμνο
Ημερομηνία & ώρα: 2011/10/21 - 2011/10/27

Παρασκευή 21/10/2011
Προεδρείο: Ν. Ε. Παπαδογιαννάκης – Γιάννης Μιχ. Γρυντάκης
9:00 – 10:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
10:00 ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
10:15 – 10:45 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
10:45 – 11:00 Τιμητική εκδήλωση για τον Στυλιανό Αλεξίου / ομιλητής Κατερίνα Κόπακα
11:00 – 11:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Προεδρείο: Αντώνης Χουρδάκης – Ν. Ε. Παπαδάκης
11:30 – 12:00 Μαρία Βλαζάκη, ‘Η περιοχή του Ρεθύμνου κατά την Εποχή του Χαλκού’
12:00 – 12:30 Νίκος Σταμπολίδης, ‘Ένας χώρος σιωπής μιλά: Νέες ανακαλύψεις στην Ελεύθερνα’
12:30 – 13:00 Μιχάλης Ανδριανάκης, ‘Ρέθυμνο: Από την Παλαιοχριστιανική Περίοδο στη Βενετοκρατία’
13:00 – 13:30 Κώστας Γιαπιτσόγλου, ‘Κοσμική και θρησκευτική αρχιτεκτονική κατά τους Οθωμανικούς χρόνους στην Κρήτη’
13:30 – 13:45 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Για το υπόλοιπο πρόγραμμα πατήστε:
http://www.iler.gr

Περισσότερες πληροφορίες