ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

16η Επιστημονική Συνάντηση Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης) (Ε.Σ.Τ.Ι.Α.)

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Ρέθυμνο
Τόπος διεξαγωγής: Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου
Ημερομηνία & ώρα: 2011/04/08 - 2011/04/10


Ομιλητής/ές: Επιστημονική Συνάντηση