ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

4ο Aρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 2009-2011

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Βόλος
Τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ημερομηνία & ώρα: 2012/03/15 - 2012/03/18