ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναστηλώσεων

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Θεσσαλονίκη
Τόπος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο ΤΕΕ-ΤΚΜ, Μεγ. Αλεξάνδρου 49
Ημερομηνία & ώρα: 2015/11/26 - 2015/11/28