ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

A glimpse at the beauty case of a Mycenaean lady

Χώρα & πόλη: Κροατία, Zagreb
Τόπος διεξαγωγής: Conference Hall, Faculty of Humanities and Social Sciences
Ημερομηνία & ώρα: 2014/03/17, 18:30


Ομιλητής/ές: Ελένη Κωνσταντινίδη (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα)