ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

A Sacred but Illegal Couple on Crete: The Sanctuary of Hermes and Aphrodite at Syme Viannou from the Minoan to the Roman Period

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Παχεία Άμμος
Ημερομηνία & ώρα: 11/10/2023, 19:00


Ομιλητής/ές: George Papasavvas

Περισσότερες πληροφορίες

Εγγραφή

Διοργάνωση: INSTAP Study Center for East Crete