ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Αφετηρία, συγκυρίες και σταθμοί στην αρχαιολογική έρευνα της προϊστορικής Θήβας

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, 2ος όροφος, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
Ημερομηνία & ώρα: 2014/05/13, 12:00


Ομιλητής/ές: Βασίλης Αραβαντινός (Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων)