ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Αιγείρα: Η εξέλιξη ενός προϊστορικού κέντρου στην Ανατολική Αχαΐα (στην αγγλική γλώσσα)

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Ημερομηνία & ώρα: 05/02/2018, 18:00


Ομιλητής/ές: Walter R. Gauss, Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών