ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

An Anthropology Of Aegean Bronze Age Art

Χώρα & πόλη: ΗΠΑ, Pittsburgh
Τόπος διεξαγωγής: University of Pittsburgh campus, 4200 Fifth Avenue
Ημερομηνία & ώρα: 07/11/2019, 16:30


Ομιλητής/ές: Carl Knappett