ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

An archaeological and epigraphical overview of the inscriptions of the cult centre of the city of Knossos

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Βρετανική Σχολή Αθηνών
Ημερομηνία & ώρα: 20/09/2021, 19:00


Ομιλητής/ές: Athanasia Kanta, Dimitri Nakassis, Thomas G. Palaima & Massimo Perna

Η ανακοίνωση γίνεται στο πλαίσιο του 15ου Μυκηνολογικού Συνεδρίου.

Εγγραφή