ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ανακατασκευή και αξιολόγηση της εργαλειοθήκης του Μυκηναίου ναυδόμου

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου, Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, 2ος όροφος
Ημερομηνία & ώρα: 2013/04/26, 12:00


Ομιλητής/ές: Έλενα Μαραγκουδάκη