ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

«Ανακτορική και Μετανακτορική Θήβα». Μια ματιά μέσα από την ανασκαφή του αρχείου των πινακίδων Γραμμικής Β΄ στην οδό Πελοπίδου

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Άλκη Αργυριάδη (Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών), Πανεπιστημίου 30
Ημερομηνία & ώρα: 2012/11/01, 19:00


Ομιλητής/ές: Δρ. Ελένη Ανδρίκου (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Β’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων)