ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ετήσια Συνάντηση του Ινστιτούτου της Δανίας στην Αθήνα

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Μουσείο Ακροπόλεως
Ημερομηνία & ώρα: 03/05/2019, 19:00