ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Άνθρωπος, Ζώα & Εδάφη. Και όμως αφηγούνται ιστορίες

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Φιλοσοφική Σχολή, Αίθουσα του Μουσείου, 2ος όροφος
Ημερομηνία & ώρα: 2010/12/10, 09:20

9:30- 9:50 Καραλή Λ., Χαιρετισμός: Το έργο του Εργαστηρίου της Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας κατά το έτος 2010

9:50- 10:10 Μουτάφη Ι., Λάγια Α., Καραλή Λ., Κοντογιάννης Ν., Γρηγορoπούλου Ι., Το μυστικό του τζαμιού: μια απροσδόκητη βιοαρχαιολογική ανακάλυψη στο Νιόκαστρο Πύλου.

10:10- 10:30 Fox S. C., Moutafi I., Prevedorou E., Pilides D., The burial customs of Early Christian Cyprus

10:30- 10:50 Δούκας Γ., Παπαγιάννη Κ., Ερπετά: Μέθοδοι συλλογής ταύτισης και ερμηνείας κατά την ανασκαφή

10:50- 11:10 Θεοδώρου Γ., Το ιστορικό των ανασκαφών Πικερμίου και οι Παλαιοντολογικές ανασκαφές κατά τα έτη 2009-2010.

11:10- 11:30 Φερεντίνος Γ., Γεραγά Μ., Παπαθεοδώρου Γ., Τα εδάφη και τα ιζήματα ως αποκωδικοποιητές του παλαιοκλίματος

11:30- 11:50 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:50- 12:10 MacKinnon M., Animal bone analysis in classical archaeology

12:10-12:30 Τσαρτσίδου Γ., Φυτόλιθοι: ανόργανα φυτικά μικροκατάλοιπα, μάρτυρες του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης δράσης

12:30- 12: 50 Πρεβεδώρου Ε., Κορμαζοπούλου Λ., Το “μοιραίο καταφύγιο” (?) του Σπηλαίου Ανδρίτσας: Μια βιογεωχημική προσέγγιση

12: 50- 13:15 Συμπεράσματα- Συζήτηση

14:30- 15:30 Επίσκεψη και Ξενάγηση στο Εργαστήριο Wiener

URL: http://environmentalarchaeology.wordpress.com