ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Από το κέντρο στην περιφέρεια: Η πρωτοελλαδική κατοίκηση στη νότια Αργολίδα

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, Μητσαίων 9
Ημερομηνία & ώρα: 2014/09/26, 19:00


Ομιλητής/ές: Αγγελική Κόσσυβα (Δ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων)