ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Από τους to-ko-do-mo στους οικοδόμους: Αναλήμματα μεγάλης κλίμακας έως την κλασική εποχή

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Κτήριο Αβέρωφ στo Aμφιθέατρο 2
Ημερομηνία & ώρα: 2016/11/24, 18:30


Ομιλητής/ές: Θ. Μπιλής, Αρχιτέκτονας