ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Αρχαία Kύπρος και Mεσόγειος: Μια μακρά ιστορία πολιτισμικών επαφών

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Ημερομηνία & ώρα: 04/02/2020, 19:00

Δύο διαλέξεις:
Η Κύπρος κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού Η αφηγηματικότητα της τέχνης Κρήτης και Κύπρου κατά την Εποχή του Χαλκού: σκέψεις επάνω στην ανθρώπινη κατάσταση
Γιώργος Βαβουρανάκης (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
&
Αναζητώντας τον Κύπριο: έμποροι, προϊόντα και οικονομικές συναλλαγές στην Ανατολική Μεσόγειο κατά την Εποχή του Χαλκού
Άγγελος Παπαδόπουλος (College Year in Athens)