ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Αρχαία Kύπρος και Mεσόγειος: Μια μακρά ιστορία πολιτισμικών επαφών

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Ημερομηνία & ώρα: 14/01/2020, 19:00

Δύο διαλέξεις:
Αρχαία Κύπρος και Μεσόγειος: οικονομία και εμπόριο Οικονομία και οικονομική πολιτική της αρχαίας Κύπρου
Ευαγγελινή Μάρκου (ΙΙΕ/ΕΙΕ)
&
Η Κύπρος και το Αιγαίο κατά τους Πρώιμους Ιστορικούς Χρόνους
Γιώργος Μπουρογιάννης (ΙΙΕ/ΕΙΕ)