ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Archaia Pheneos: a middle Helladic settlement in Arcadia

Χώρα & πόλη: Αυστρία, Βιέννη
Τόπος διεξαγωγής: OREA Seminarraum, Hollandstraße 11–13
Ημερομηνία & ώρα: 13/11/2019, 17:30


Ομιλητής/ές: Michaela Zavadil (OREA), Clare Burke (OREA) & Georgia Kordatzaki (Fitch Laboratory, British School at Athens)