ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Αρχαιομετρία & ενάλιες αρχαιότητες – Uluburun, η έρευνα στο πλουσιότερο προϊστορικό ναυάγιο στην Ανατολική Μεσόγειο

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Θεσσαλονίκη
Τόπος διεξαγωγής: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Αίθουσα “Μανόλης Ανδρόνικος”
Ημερομηνία & ώρα: 25/04/2024, 13:00


Ομιλητής/ές: Άννα Μιχαηλίδου (Ομ. Διευθύντρια Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ), Χρήστος Κατσίφας (Χημικός ΑΜΘ), Ιωάννης Ναζλής (Χημικός ΑΜΘ)