ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Αρχαιολογική έρευνα και εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Ρέθυμνο
Τόπος διεξαγωγής: Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο ΞΕΝΙΑ
Ημερομηνία & ώρα: 2013/05/22, 17:00