ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες ARCH_RNT

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Καλαμάτα
Τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πανεπιστημιακή Σχολή Καλαμάτας
Ημερομηνία & ώρα: 2012/10/03 - 2012/10/06