ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ascending and Descending the Acropolis. Sacred Travel in Ancient Attica and its Borders

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα, Χαιρεφώντος 14, Πλάκα
Ημερομηνία & ώρα: 2014/11/15